Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Oprettelse af en litteraturliste

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

En litteraturliste er en liste over værker, du henviser til i et dokument.

Gem bibliografisk information

LibreOffice gemmer bibliografisk information i en litteraturdatabase eller i et selvstændigt dokument.

For at gemme information i litteraturlistedatabasen

 1. Vælg Funktioner - Litteraturdatabase.
 2. Vælg Indsæt - Datapost.
 3. Indtast et navn for litteraturlisteelementet i feltet Kort betegnelse, og tilføj så yderligere information om publikationen i de øvrige felter.
 4. Luk vinduet Litteraturlistedatabase.

For at gemme litteraturliste information i et selvstændigt dokument

 1. Klik i dokumentet, hvor du vil tilføje litteraturlisteelementet.
 2. Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement.
 3. Vælg Fra dokumentindhold og klik Nyt.
 4. Indtast et navn for litteraturlisteelementet i feltet Kort betegnelse.
 5. Vælg kildetekstens type i rullelisten Type, og tilføj så yderligere information om kilden i de øvrige bokse.
 6. Klik på OK.
 7. I dialogen Indsæt litteraturlisteelement klik på Indsæt og derefter på Luk.
Note.png Når du gemmer et dokument, der indeholder litteraturlisteelementer, vil de tilsvarende dataposter automatisk blive gemt i et skjult felt i dokumentet.

Indsæt litteraturlisteelementer fra litteraturdatabasen

 1. Klik i dokumentet, hvor du vil tilføje litteraturlisteelementet.
 2. Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement.
 1. Vælg Fra litteraturdatabase.
 2. Vælg navnet på litteraturlisteelementet, som du vil indsætte, i feltet Kort betegnelse.
 3. Klik Indsæt og klik så på Luk.

Related Topics

Litteraturdatabase

Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

Opdatering, redigering og sletning af stikordregistre og indholdsfortegnelser

Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Oprettelse af stikordsregistre

Brugerdefinerede indekser

Indekser der dækker flere dokumenter

Der findes eksterne værktøjer, som kan interagere med LibreOffice. Et eksempel er Bibus.