Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vytvoření seznamu použité literatury

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Seznam použité literatury je seznam prací, na které v dokumentu odkazujete.

Uchovávání bibliografických informací

LibreOffice uchovává bibliografické informace v seznamu použité literatury nebo v dokumentu.

Uchovávání informací v seznamu použité literatury

 1. Zvolte Nástroje - Seznam použité literatury.
 2. Zvolte Vložit - Záznam.
 3. Zadejte název do seznamu literatury v poli Krátký název a do ostatních polí zadejte příslušné informace.
 4. Zavřete okno Seznam použité literatury.

Uchovávání bibliografických informací v dokumentu

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit položku seznamu použité literatury.
 2. Zvolte Vložit - Rejstříky a tabulky - Položka v seznamu použité literatury.
 3. Vyberte Z obsahu dokumentu a klepněte na Nový.
 4. Zadejte název do seznamu literatury v poli Krátký název.
 5. Vyberte pro záznam druh publikace v seznamu Typ a doplňte údaje ve zbývajících polích.
 6. Klepněte na OK.
 7. V dialogu Vložit položku použité literatury klepněte na Vložit a poté na Zavřít.
Note.png Když uložíte dokument obsahující položky použité literatury, uloží se tyto položky automaticky do skrytého pole v dokumentu.

Vkládání položek použité literatury ze seznamu použité literatury

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit položku seznamu použité literatury.
 2. Zvolte Vložit - Rejstříky a tabulky - Položka v seznamu použité literatury.
 1. Vyberte Ze seznamu literatury.
 2. Vyberte název položky seznamu literatury v poli Krátký název.
 3. Klepněte na tlačítko Vložit a potom na tlačítko Zavřít.

Related Topics

Seznam použité literatury

Vytvoření obsahu

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Formátování rejstříku nebo obsahu

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Rejstříky vytvořené uživatelem

Rejstříky pokrývající více dokumentů

Existují některé externí nástroje, které mohou spolupracovat s LibreOffice. Například Bibus.