Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Możesz także ręcznie sprawdzić pisownię zaznaczonego tekstu lub całego dokumentu.

Note.png {{{1}}}

Sprawdzanie pisowni rozpoczyna się od miejsca, w którym jest kursor lub od początku zaznaczenia.

  1. Kliknij gdzieś w dokumencie lub zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.
  2. Wybierz polecenie Narzędzia - Pisownia i gramatyka.
  3. Kiedy zostanie znaleziony podejrzany wyraz, pojawi się okno Sprawdzanie pisowni oraz podpowiedzi programu LibreOffice z proponowanymi poprawkami.
  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Wybierz jedną z podpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Zamień.

    Popraw słowo w górnym polu tekstowym, następnie kliknij Zamień.

    Dodaj wyraz do słownika użytkownika za pomocą przycisku Dodaj.

Related Topics

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Okno dialogowe Pisownia i gramatyka

Dzielenie wyrazów

Tezaurus