Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kontrola pravopisu a gramatiky

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Lze ručně zkontrolovat pravopis a gramatiku vybraného textu, nebo celého dokumentu.

Note.png {{{1}}}

Kontrola pravopisu začíná na aktuální pozici kurzoru nebo na začátku textového výběru.

  1. Klepněte do dokumentu nebo vyberte text, který si přejete zkontrolovat.
  2. Zvolte Nástroje - Kontrola překlepů a gramatiky.
  3. Když se narazí na možnou pravopisnou chybu, otevře se dialog Kontrola pravopisu a LibreOffice předloží návrhy na opravy.
  4. Udělejte jedno z následujícího:

    Pro přijmutí opravy klepněte na vybraný návrh a poté na tlačítko Změnit.

    V horním textovém poli upravte větu a klepněte na tlačítko Změnit.

    Pro přidání neznámého slova do slovníku definovaného uživatelem klepněte na tlačítko Přidat.

Related Topics

Automatická kontrola pravopisu

Dialog Kontrola překlepů a gramatiky

Dělení slov

Slovník synonym