Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Automatisk stavningskontroll

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan låta LibreOffice automatiskt kontrollera stavningen medan du skriver, och stryka under eventuellt felstavade ord med en röd, vågig linje.

Så här kontrollerar du stavning automatiskt medan du skriver

  1. Aktivera ikonen AutoRättstavning på verktygsraden Standard.
  2. Högerklicka på ett ord med en röd, vågig understrykning, och välj sedan något av de ersättningsord som föreslås i listan, eller från undermenyn AutoKorrigering.

Om du väljer ett ord från undermenyn Autokorrigering så läggs det understrukna ordet och ersättningsordet automatiskt till i listan Autokorrigering för det aktuella språket. Om du vill visa listan Autokorrigering väljer du Verktyg - Alternativ för autokorrigering och klickar på fliken Ersättning.

Du kan också lägga till det understrukna ordet i den personliga ordlistan genom att välja Lägg till.

Så här utesluter du ord från rättstavningskontrollen

  1. Markera de ord som du vill undanta.
  2. Klicka på Språkkontroll på statuslisten när du vill öppna menyn.
  3. Välj "Ingen (Gör ingen stavningskontroll)".

Närliggande ämnen

Skapa användarordlistor

Lägga till undantag i AutoKorrigering-listan

Kontrollera stavning och grammatik