Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Automatisk kontrol af stavning

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan få LibreOffice til at kontrollere stavningen automatisk, imens du taster, og understrege muligt forkert stavede ord med en rød bølget linje.

For at kontrollere stavning automatisk, mens du taster

  1. Klik på ikonet Automatisk stavekontrol på værktøjslinjen Standard.
  2. Højreklik på et ord med en rød bølget understregning, og vælg så et foreslået erstatningsord fra listen eller fra undermenuen Autokorrektur.

Hvis du vælger et ord fra undermenuen Autokorrektur, vil det understregede ord og erstatningsordet automatisk tilføjes til listen autokorrekturlisten for det aktuelle sprog. For at se autokorrekturlisten, vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger, og klik så på fanebladet Erstat.

Du kan også tilføje det understregede ord til din brugerdefinerede ordbog ved at vælge Tilføj.

For at udelukke ord fra stavekontrollen

  1. Marker de ord, som du vil udelade.
  2. Klik på sprogkontrolelementet på statuslinjen for at åbne en menu.
  3. Vælg "Ingen (kontroller ikke stavning)".

Relaterede emner

Oprettelse af en ny ordbog.

Tilføjelse af undtagelser til Autokorrekturliste

Kontrollerer stavning og grammatik