Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Automatická kontrola pravopisu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice je možné při psaní nechat automaticky kontrolovat pravopis a červenou vlnovkou podtrhávat možná špatně napsaná slova.

Automatická oprava textu během psaní

  1. Zapněte Automatickou kontrolu pravopisu tlačítkem na liště Standardní.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na slovo podtržené červenou vlnovkou a vyberte doporučované slovo pro nahrazení ze seznamu nebo z podnabídky Automatické opravy .

Pokud zvolíte slovo z podnabídky Automatické opravy, podtržené slovo a nahrazující slovo se automaticky přidají do seznamu automatických oprav pro aktuální jazyk. Pro zobrazení seznamu automatických oprav zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav a poté klepněte na záložku Nahradit.

Podtržené slovo můžete také přidat do svého uživatelského slovníku vybráním volby Přidat.

Vynechat slovo z kontroly pravopisu

  1. Vyberte slova, která chcete vyloučit.
  2. Otevřete nabídku klepnutím na pole Jazyk ve stavovém řádku.
  3. Zvolte "Žádný (bez kontroly pravopisu)".

Související témata

Vytvoření nového slovníku.

Přidání výjimek do seznamu automatických oprav

Kontrola pravopisu a gramatiky