Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Автоматична проверка на правописа

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Можете да укажете на LibreOffice да проверява автоматично правописа докато въвеждате и да подчертава възможните сгрешени думи с червена вълнообразна линия.

За да включите автоматичната проверка на правописа при въвеждане

  1. Активирайте иконата Автопроверка на правописа в лентата Стандартни.
  2. Щракнете с десния бутон върху дума, подчертана с червена вълнообразна линия, и изберете някое от предложенията за замяна от списъка или от подменюто Автокорекция.

Ако изберете дума от подменюто Автокорекция, подчертаната дума и заместващата дума се добавят автоматично в списъка за автокорекция за съответния език. За да разгледате списъка за автокорекция, изберете Инструменти - Настройки на автокорекция и изберете раздела Замяна.

Можете също да добавите подчертаната дума към речника с думи по избор, като изберете Добавяне.

За да изключите думи от проверката на правописа

  1. Изберете думите, които желаете да изключите.
  2. Щракнете върху полето за език в лентата на състоянието, за да отворите меню.
  3. Изберете “(без проверка на правописа)”.

Теми, свързани с показаната

Създаване на нов речник

Добавяне на изключения към списъка за автокорекция

Проверка на правописа и граматика