Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Синонимен речник

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Отваря диалогов прозорец за заместване на текущата дума със синоним или сродна дума.

Изберете Инструменти - Език - Синонимен речник.

Ctrl+F7

When in Writer: Синонимен речник


Warning.png Не за всички езици има налице синонимен речник.

Текуща дума

Показва текущата дума или свързания с нея израз, избран чрез двукратно щракване в списъка с алтернативи. В това поле можете да въвеждате и директно, за да търсите ваш собствен текст.

Стрелка наляво

Възстановява предишното съдържание на текстовото поле „Текуща дума“.

Алтернативи

Щракнете върху запис в списъка Алтернативи, за да копирате съответния израз в текстовото поле „Замяна с“. Щракнете двукратно върху запис, за да копирате израза в полето „текуща дума“ и да извършите търсене за него.

Замяна с

Думата или думите в текстовото поле „Замяна с“ ще заместят оригиналната дума в документа, когато натиснете бутона Замяна. В това поле можете да въвеждате и директно.

Език

Изберете език за синонимния речник. Можете да инсталирате езикови пакети със синонимни речници от уебстраницата с разширения.