Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Yazım ve Dilbilgisi

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Belgeyi ya da mevcut seçimi yazım hatalarına karşı denetler. Eğer bir yazım denetimi eklentisi kurulmuşsa gramer hatalarını da kontrol eder.

Araçlar - İmla Denetimi menüsünü seçin

F7 tuşu

Standart Araç çubuğunda, tıklayın

Simge
İmla Denetimi

Yazım Denetimi ve Dil Bilgisini Kontrol Etme

Yazım denetimi imlecin konumundan başlar ve belgenin veya seçimin sonuna kadar devam eder. Yazım denetimini belgenin başlangıcından devam ettirmeyi seçebilirsiniz.

İmla denetimi hatalı yazılmış kelimeleri bulur ve bilinmeyen kelimeyi kullanıcı sözlüğüne ekleme imkanı sunar. İlk hatalı yazılmış kelime bulunduğunda İmla Denetimi penceresi açılır.

Bir gramer denetimi eklentisi kurulmuşsa bu pencere Yazım ve Dilbilgisi adını alacaktır. Yazım hatalarının altı kırmızı, dilbilgisi hatalarının ise maviyle çizilir. İletişim penceresinde önce yazım hataları ardından dilbilgisi hataları görüntülenir.

Önce tüm yazım denetimi hatalarını sonra dilbigisi hatalarını çalışmak için Dilbigisini Denetle'yi etkinleştirin.

Sözlükte yok

Hatalı yazılmış vurgulanmış sözcüğün geçtiği cümleyi görüntüler. Kelimeyi ve cümleyi düzenleyin veya alttaki metin kutusundan bir öneriye tıklayın.

Öneriler

Hatalı yazılmış kelime için önerilen kelimeleri listeler. Kullanmak istediğiniz kelimeyi seçin ve Değiştir veya Tümünü Değiştir seçeneklerinden birini seçin.

Metin Dili

İmla denetiminde kullanılacak dili belirler.

Eğer bu dil için yazım denetimi etkinleştirildi ise bir dil girdisi önünde kontrol işareti vardır.

When in Writer: Otomatik Düzeltme

When in Writer: Mevcut yanlış kelime ve yerine yazılacak kelime ikilisini Otomatik Düzelme değişim tablosuna ekler.

Seçenekler

Kullanıcı tanımlı sözlükleri seçebileceğiniz ve imla denetimi için kurallar koyabileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Ekle

Bilinmeyen kelimeyi bir kullanıcı tanımlı sözlüğe ekler.

Bir defa yoksay

Bilinmeyen kelimeyi atlar ve imla denetimine devam eder.

Note.png Eğer Yazım Denetimi iletişim penceresini açık bırakır ve belgenize dönerseniz, bu düşmenin etiketi Devam Et şeklinde değişecektir. İmlecin geçerli konumundan yazım denetimine devam etmek için, Devam Et'e basın.

Tümünü Yoksay

Bilinmeyen kelimenin belgedeki tüm belirmelerini yoksayar ve imla denetimine devam eder.

Değiştir

Bilinmeyen kelimeyi mevcut öneri ile değiştirir. Sadece bilinmeyen kelimeden fazlasını değiştirirseniz, tüm cümle değiştirilecektir.

Tümünü Değiştir

Bilinmeyen kelimenin tüm belirmelerini mevcut öneri ile değiştirir.

Geri al

Mevcut cümledeki son değişimi geri almak için tıklayın. Aynı cümledeki bir önceki değişimi geri almak için tekrar tıklayın.


Related Topics

Yazım Denetimi ve Dil Bilgisini Kontrol Etme

Eş anlamlılar