Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Stavning och grammatik

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Stavningskontrollerar det aktuella dokumentet eller en markering. Om ett tillägg för grammatikkontroll är installerat kontrollerar dialogen även grammatikfel.

Välj Verktyg - Stavning och grammatik

Tangenten F7

standardraden klickar du på

Ikon
Stavning och grammatik

Kontrollera stavning och grammatik

Rättstavningskontrollen börjar vid markörens position och fortsätter fram till slutet av dokumentet eller markeringen. Du kan sedan välja att fortsätta rättstavningskontrollen från början av dokumentet.

Rättstavningskontrollen letar efter felstavade ord och ger dig möjlighet att lägga till ett okänt ord i en användarordlista. När det första felstavade ordet påträffas öppnas dialogrutan Rättstavning.

Om ett tillägg för grammatikkontroll är installerat kallas dialogen Stavning och grammatik. Stavfel är understrukna med rött, grammatikfel med blått. Den första dialogen visar alla stavfel och sedan alla grammatikfel.

Aktivera Kontrollera grammatik för att först arbeta med alla stavfel och sedan med alla grammatikfel.

Original

Visar meningen med det felstavade ordet markerat. Redigera ordet eller meningen, eller klicka på ett av förslagen i textrutan nedan.

Förslag

Visar förslag på ersättningsord för det felstavade ordet i rutan Ord. Markera det ord du vill använda och klicka på Ersätt.

Textspråk

Anger vilket språk som ska användas i rättstavningskontrollen. Du kan installera och ta bort språkmoduler genom att köra LibreOffice installationsprogram. Om du ersätter ett ord efter att ha ändrat den här inställningen, så tilldelas det nya språket till ordet som ett direkt teckenattribut

Om rättstavningskontrollen är aktiverad för ett visst språk visas en bockmarkering framför språket.

When in Writer: Autokorrigering

When in Writer: Lägger till den aktuella kombinationen av det felaktiga ordet och ersättningsordet i ersättningstabellen under autokorrigering.

Alternativ

Öppnar en dialogruta där du kan välja användarordlista och bestämma regler för rättstavningskontrollen.

Lägg till

Lägger till texten i rutan Ord i den valda användarordlistan.

Ignorera

Hoppar över det okända ordet och fortsätter med stavningskontrollen.

Note.png Etiketten för den här knappen ändras till Fortsätt om du inte stänger dialogrutan Rättstavning när du går tillbaka till dokumentet. Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta rättstavningen från markörens aktuella position.

Ignorera alltid

Hoppar över alla förekomster av det okända ordet i hela dokumentet och fortsätter med rättstavningskontrollen.

Ersätt

Ersätter det okända ordet med det aktuella förslaget eller med texten som du skriver i rutan Ord.

Ersätt alltid

Ersätter alla förekomster av det okända ordet med det aktuella förslaget eller med texten som du skriver i rutan Ord.

Ångra

Klicka om du vill ångra den senaste ändringen i den aktuella meningen. Klicka igen om du vill ångra den föregående ändringen i samma mening.


Related Topics

Kontrollera stavning och grammatik

Synonymordlista