Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Črkovanje in slovnica

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Preveri, če se v dokumentu ali trenutnem izboru nahajajo napake pri črkovanju. Če je nameščena tudi razširitev za slovnično preverjanje, pogovorno okno obenem preveri obstoj slovničnih napak.

Izberite Orodja - Črkovanje in slovnica

Tipka F7

V vrstici Standardno kliknite

Ikona
Črkovanje in slovnica

Preverjanje črkovanja in slovnične pravilnosti

Preverjanje črkovanja se začne pri trenutnem položaju kazalke in se nadaljuje do konca dokumenta ali izbora. Nato lahko izberete, da se pregledovanje črkovanja začne na začetku dokumenta.

S pregledovanjem črkovanja se iščejo napačno črkovane besede, imate pa tudi možnost, da neznano besedo dodate v uporabniški slovar. Ko računalnik zazna prvo besedo, ki je napačno črkovana, se odpre pogovorno okno Preverjanje črkovanja.

Če je nameščena razširitev za preverjanje slovnice, se pogovorno okno imenuje Črkovanje in slovnica. Napake črkovanja so podčrtane z rdečo, slovnične napake pa z modro. Pogovorno okno najprej predstavi vse napake črkovanja, nato še vse slovnične napake.

Omogočite Preveri slovnico, da najprej obdelate vse napake črkovanja, nato pa še vse slovnične napake.

Ni v slovarju

Prikaže se stavek, v katerem je napačno črkovana beseda osvetljena. Uredite besedo ali stavek oziroma kliknite enega izmed predlogov, ki so ponujeni v spodnjem polju.

Predlogi

Prikaže se seznam predlaganih besed za zamenjavo napačno črkovane besede. Izberite besedo, ki jo želite uporabiti, nato pa kliknite Spremeni ali pa Spremeni vse.

Jezik besedila

Nastavi se jezik, ki se uporablja pri preverjanju črkovanja.

Pred navedbo jezika je kljukica, če je preverjanje črkovanja za ta jezik aktivirano.

When in Writer: Samopopravki

When in Writer: V tabelo samopopravkov se doda trenutna kombinacija nepravilne besede in beseda za zamenjavo.

Možnosti

Ko izberete uporabniško določene slovarje, se odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite pravila za pregledovanje črkovanja.

Dodaj

Neznana besed se doda uporabniško določenemu slovarju.

Prezri enkrat

Neznano besedo računalnik preskoči in nadaljuje s pregledovanjem črkovanja.

Note.png Oznaka tega gumba se spremeni v Vsebina, če pustite po vrnitvi v dokument pogovorno okno Pregledovanje črkovanja odprto. Če želite nadaljevati s pregledovanjem besedila od trenutnega položaja kazalke naprej, kliknite Nadaljuj.

Prezri vse

Vse pojavitve neznane besede v celotnem dokumentu računalnik preskoči in nadaljuje s pregledovanjem črkovanja.

Spremeni

Neznano besedo nadomesti trenutni predlog. Če niste spremenili le napačno črkovane besede, trenutni predlog nadomesti celotni stavek.

Spremeni vse

Vse pojavitve neznane besede nadomesti trenutni predlog.

Razveljavi

Če želite razveljaviti zadnjo spremembo v trenutnem stavku, kliknite tukaj. Če želite razveljaviti prejšnjo spremembo v istem stavku, ponovno kliknite tukaj.


Related Topics

Preverjanje črkovanja in slovnične pravilnosti

Slovar sopomenk