Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Spelling en grammatica

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Controleert het document of de huidige selectie op spelfouten. Als een extensie voor het controleren van de grammatica is geïnstalleerd, controleert het dialoogvenster ook op fouten in de grammatica.

KiesExtra - Spelling en grammatica

F7-toets

Op de werkbalk Standaard klikt u op

Pictogram
Spelling en grammatica

Spelling en grammatica controleren

De spellingcontrole begint bij de huidige cursorpositie en gaat door tot het einde van het document of de selectie. Vervolgens kunt u ervoor kiezen de spellingcontrole vanaf het begin van het document voort te zetten.

De spellingcontrole zoekt naar verkeerd gespelde woorden en geeft u de mogelijkheid een onbekend woord aan de gebruikerswoordenlijst toe te voegen. Wanneer het eerste verkeerd gespelde woord wordt gevonden, wordt het dialoogvenster Spellingcontrole geopend.

Dit dialoogvenster heet Spelling en grammatica als een extensie voor de controle van grammatica is geïnstalleerd. Spelfouten worden onderstreept in rood, fouten in de grammatica in blauw. Het dialoogvenster presenteert eerst alle spelfouten en dan de fouten in de grammatica.

Schakel Grammatica controleren in om eerst alle spelfouten te laten zien en daarna alle fouten in de grammatica.

Niet in woordenlijst

Geeft de zin met het verkeerd gespelde woord gemarkeerd weer. Bewerk het woord of de zin, of klik op een van de voorstellen in het onderstaande tekstvak.

Voorstellen

Geeft alternatieve woorden weer waardoor het verkeerd gespelde woord kan worden vervangen. Selecteer het woord dat u wilt gebruiken en klik op Wijzigen of Alles wijzigen.

Teksttaal

Specificeert de taal die voor het controleren van de spelling moet worden gebruikt.

Voor een taalitem staat een vinkje als de spellingcontrole voor deze taal geactiveerd is.

When in Writer: AutoCorrectie

When in Writer: Voegt de huidige combinatie van het onjuiste woord en het vervangende woord aan de vervangingstabel van AutoCorrectie toe.

Opties

Opent een dialoogvenster waarin u de gebruikerswoordenlijsten kunt selecteren en de regels voor de spellingcontrole kunt instellen.

Toevoegen

Voegt het onbekende woord aan een gebruikerswoordenlijst toe.

Eenmaal negeren

Slaat het onbekende woord over en zet de spellingcontrole voort.

Note.png De label van deze knop verandert naar Hervatten als u het dialoogvenster Spellingcontrole open laat staan wanneer u naar uw document terugkeert. Klik op Hervatten om de spellingcontrole vanaf de huidige positie van de cursor voort te zetten.

Alles negeren

Slaat alle gevallen van het onbekende woord in het gehele document over en zet de spellingcontrole voort.

Wijzigen

Vervangt het onbekende woord door het huidige voorstel. Als u meer dan alleen het verkeerd gespelde woord hebt gewijzigd, wordt de gehele zin vervangen.

Alles wijzigen

Vervangt alle gevallen van het onbekende woord door het huidige voorstel.

Ongedaan maken

Klikken om de laatste wijziging in de huidige zin ongedaan te maken. Klik opnieuw om de eerdere wijziging in dezelfde zin ongedaan te maken.


Related Topics

Spelling en grammatica controleren

Thesaurus