Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kielentarkistus

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Tarkistetaan asiakirjan tai tehdyn valinnan kirjoitusvirheet. Jos lisäosa kieliopin tarkistukseen on asennettu, valintaikkuna tarkistaa myös kielioppivirheet

Valitse Työkalut - Kielentarkistus

F7-näppäin

Oletus-palkissa napsauta

Kuvake
Kielentarkistus

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus

Oikoluku alkaa kohdistimen sijainnista ja etenee asiakirjan tai valinnan loppuun. Sen jälkeen voidaan valita, jatketaanko oikolukua asiakirjan alusta.

Oikoluku hakee väärin kirjoitettuja sanoja ja antaa myös mahdollisuuden lisätä uusia sanoja käyttäjän sanastoon. Kun ensimmäinen väärin kirjoitettu sana löytyy Oikoluku-valintaikkuna avautuu.

Jos kielioppilaajennus on asennettu, valintaikkunan nimi on Kielentarkistus. Sanojen kirjoitusvirheet alleviivataan punaisella, kielioppivirheet sinisellä. Valintaikkuna esittää ensin kaikki kirjoitusvirheet ja sen jälkeen kaikki kielioppivirheet.

Otetaan käyttöön Tarkista kielioppi, jolloin ensin tarkistetaan kaikki kirjoitusvirheet ja sitten kielioppivirheet.

Ei sanastossa

Lause esitetään virheellinen sana korostettuna. Muokataan sanaa tai lausetta tai napsautetaan yhtä alla olevan tekstiruudun ehdotuksista.

Ehdotukset

Luettelossa on virheellisen sanan korvausehdotukset. Valitaan käytettävä sana ja napsautetaan Vaihda- tai Vaihda kaikki -painiketta.

Tekstin kieli

Määrätään oikoluvussa käytettävä kieli.

Kielen merkintää edeltää pukkimerkki, jos oikoluku on aktivoitu tälle kielelle.

When in Writer: Automaattinen korjaus

When in Writer: Lisätään väärinkirjoitetun sanan ja korvaavan sanan yhdistelmä automaattisen korjauksen korvaustaulukkoon.

Asetukset

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan valita käyttäjän määrittämiä sanastoja ja asettaa oikoluvun sääntöjä.

Lisää

Lisätään käyttäjän määrittämään sanastoon uusi, ohjelmalle tuntematon sana.

Ohita kerran

Ohitetaan ohjelmalle tuntematon sana ja jatketaan oikolukua.

Note.png Painikkeen nimikkeeksi muuttuu Jatka, jos oikoluvun valintaikkuna jätetään auki, kun palataan asiakirjan tekstiin. Jotta oikoluku jatkuisi kohdistimen sijainnista, napsautetaan Jatka-painiketta.

Ohita kaikki

Ohitetaan ohjelmalle vieraan sanan kaikki esiintymät koko asiakirjassa ja jatketaan oikolukua.

Vaihda

Korvataan tuntematon sana kohdistetulla ehdotuksella. Jos kirjoittamalla on muutettu muutakin tekstiä kuin vain virheellistä sanaa, koko lause korvataan asiakirjaan.

Vaihda kaikki

Korvataan tuntemattoman sanan kaikki esiintymät kohdistetulla ehdotuksella.

Kumoa

Napsautus kumoaa käsiteltävän virkkeen viimeisimmän muutoksen. Uusi napsautus kumoaa sitä edellisen muutoksen virkkeessä.


Related Topics

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus

Synonyymisanasto