Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Pravopis a gramatika

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Zkontroluje dokument nebo vybraný text. zda neobsahuje pravopisné chyby. Pokud máte nainstalované rozšíření kontrola gramatiky, dialog také zkontroluje gramatické chyby.

Zvolte Nástroje - Kontrola překlepů a gramatiky

Klávesa F7

Na liště Standardní klepněte na

Ikonka
Kontrola překlepů a gramatiky

Kontrola pravopisu a gramatiky

Kontrola pravopisu začne na aktuální pozici kurzoru a pokračuje ke konci dokumentu nebo výběru. Poté si je možné vybrat, zda má kontrola pravopisu pokračovat od začátku dokumentu.

Kontrola pravopisu hledá překlepy ve slovech a nabídne vám možnost přidat neznámé slovo do uživatelského slovníku. Když je nalezeno první slovo s překlepem, zobrazí se dialog Kontrola pravopisu.

Pokud máte nainstalované rozšíření kontrola gramatiky, tak je dialog nazván Kontrola pravopisu a gramatika. Chyby při kontrole pravopisu jsou zvýrazněny červeně, gramatické chyby jsou modré. Nejprve dialog zobrazí chyby v pravopisu a poté gramatické chyby.

Povolí Kontrole gramatiky, aby nejprve pracovala na všech pravopisných chybách a poté na gramatických

Není ve slovníku

Zobrazí větu a zvýrazní slovo s překlepem. Upravte slovo nebo větu, nebo klepněte na některý z návrhů ve spodním poli.

Návrhy

Zobrazí seznam navržených slov pro náhradu chybného slova. Vyberte slovo, které chcete použít, a poté klepněte na Změnit nebo Změnit všechny.

Jazyk textu

Určuje jazyk použitý pro kontrolu pravopisu.

Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zatržení.

When in Writer: Automatické opravy

When in Writer: Přidá aktuální kombinaci chybného a správného slova do tabulky náhrad pro automatické opravy.

Možnosti

Otevře dialog, kde je možné vybrat uživatelské slovníky a nastavit pravidla kontroly pravopisu.

Přidat

Přidá neznámé slovo do uživatelem definovaného slovníku.

Ignorovat jednou

Přeskočí neznámé slovo a pokračuje v kontrole pravopisu.

Note.png Pokud ponecháte otevřený dialog Kontrola pravopisu a vrátíte se do dokumentu, toto tlačítko se změní na Pokračovat. Pro pokračování kontroly pravopisu od aktuální pozice kurzoru klepněte na tlačítko Pokračovat.

Ignorovat vždy

Přeskočí všechny výskyt neznámé slova v celém dokumentu a pokračuje v kontrole pravopisu.

Nahradit

Nahradí neznámé slovo vybraným návrhem. Pokud jste změnil více chybných slov, nahradí se celá věta.

Nahradit vždy

Nahradí všechny výskyty neznámého slova vybraným návrhem.

Zpět

Klepnutím vrátíte zpět poslední změnu v aktuální větě. Opětovným klepnutím vrátíte zpět předchozí změnu v téže větě.


Related Topics

Kontrola pravopisu a gramatiky

Slovník synonym