Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ortografia i gramàtica

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Cerca errors ortogràfics al document o a la selecció actual. Si s'ha instal·lat una extensió de verificació, el diàleg també comprova si hi ha errors de gramàtica.

Trieu Eines - Ortografia i gramàtica

Tecla F7

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona
Ortografia i gramàtica

Verificació ortogràfica i gramatical

El procés de verificació ortogràfica s'inicia a la posició actual del cursor i avança fins al final del document o de la selecció. Una vegada s'arriba a aquesta posició, l'usuari pot triar si vol continuar la verificació ortogràfica des del principi del document.

La verificació ortogràfica cerca paraules incorrectes i us ofereix la possibilitat d'afegir una paraula desconeguda a un diccionari d'usuari. El diàleg Verificació ortogràfica s'obre quan l'aplicació troba la primera paraula incorrecta.

Si s'ha instal·lat una extensió de verificació de gramàtica, aquest diàleg s'anomena Ortografia i gramàtica. Els errors ortogràfics se subratllen en vermell i els errors gramaticals, en blau. El diàleg mostra primer tots els errors ortogràfics i, després, tots els errors gramaticals.

Habiliteu Comprova la gramàtica per visualitzar primer tots els errors ortogràfics i després tots els errors gramaticals.

No és al diccionari

Mostra la frase amb la paraula incorrecta realçada. Editeu la paraula o la frase, o bé feu clic a un dels suggeriments que es mostrin en el quadre de text inferior.

Suggeriments

Llista les paraules suggerides per reemplaçar la paraula incorrecta. Seleccioneu la paraula que vulgueu utilitzar i feu clic a Canvia o a Canvia-les totes.

Llengua del text

Permet indicar la llengua que s'utilitzarà per verificar l'ortografia.

Una entrada de llengua té una marca de selecció davant si la verificació ortogràfica està activada per a aquesta llengua.

When in Writer: Correcció automàtica

When in Writer: Afegeix la combinació actual de la paraula incorrecta i la paraula de reemplaçament a la taula de reemplaçaments de la correcció automàtica.

Opcions

Obre un diàleg que us permet seleccionar els diccionaris definits per l'usuari i definir les regles per a la verificació ortogràfica.

Afegeix

Afegeix la paraula desconeguda a un diccionari definit per l'usuari.

Ignora-ho un cop

Omet la paraula desconeguda i continua amb el procés de verificació ortogràfica.

Note.png L'etiqueta d'aquest botó es converteix en Reprèn si deixeu obert el diàleg Verificació ortogràfica quan torneu al document. Feu clic al botó Reprèn per continuar la verificació ortogràfica des de la posició actual del cursor.

Ignora-les totes

Omet totes les ocurrències de la paraula desconeguda a tot el document i continua amb el procés de verificació ortogràfica.

Canvia

Reemplaça la paraula desconeguda amb el suggeriment actual. Si el vostre canvi abasta més text que la paraula en qüestió, es reemplaçarà tota la frase.

Canvia-les totes

Reemplaça totes les ocurrències de la paraula desconeguda amb el suggeriment actual.

Desfés

Feu-hi clic per desfer l'últim canvi fet a la frase actual. Feu-hi clic de nou per desfer el canvi anterior fet a la mateixa frase.


Related Topics

Verificació ortogràfica i gramatical

Tesaurus