Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Правопис и граматика

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Проверява документа или текущата селекция за правописни грешки. Ако е инсталирано разширение за проверка на граматиката, диалоговият прозорец проверява и за граматически грешки

Изберете Инструменти - Проверка на правописа

Клавиш F7

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона
Проверка на правопис и граматика

Проверка на правописа и граматика

Проверката на правопоса започва в текущата позиция на курсора и продължава до края на документа или селекцията. След това можете да укажете продължаване от началото на документа.

Проверката на правописа търси грешно написани думи и ви позволява да добавяте непознати думи към потребителски речник. Когато бъде намерена първата грешно написана дума, се показва диалоговият прозорец Проверка на правописа.

Ако е инсталирано разширение за проверка на граматиката, този диалогов прозорец е озаглавен Правопис и граматика. Правописните грешки се подчертават с червено, а граматическите – със синьо. Диалогът представя първо всички правописни грешки, а после – всички граматически.

Изберете Проверка на граматиката за обработка първо на всички правописни грешки, а после – на всички граматически грешки.

Липсва в речника

Показва изречението, като сгрешената дума е осветена. Редактирайте думата или изречението или щракнете върху някое от предложенията в текстовото поле по-долу.

Предложения

Изброява думи, предложени за заместване на сгрешената рума. Изберете думата, която желаете да използвате, и натиснете Промяна или Промяна - всички.

Език на текста

Задава езика, за който се проверява правописът.

Пред името на езика има отметка, ако за него е включена проверка на правописа.

When in Writer: Автокорекция

When in Writer: Добавя текущата комбинация от сгрешена дума и заместваща дума в таблицата за замяна на функцията Автокорекция.

Настройки

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете потребителските речници и да зададете правилата за проверка на правописа.

Добавяне

Добавя непознатата дума към потребителски речник.

Игнориране

Прескача непознатата дума и продължава проверката на правописа.

Note.png Надписът на този бутон се променя на Продължаване, ако оставите диалоговия прозорец Проверка на правописа отворен, когато се върнете към документа. За да продължите проверката на правописа от текущата позиция на курсора, натиснете Продължаване.

Игнориране - всички

Прескача всички срещания на непознатата дума в целия документ и продължава проверката на правописа.

Промяна

Заменя непознатата дума с текущото предложение. Ако сте променили нещо повече от сгрешената дума, се заменя цялото изречение.

Промяна - всички

Заменя всички срещания на непознатата дума с текущото предложение.

Отмяна

Щракнете, за да отмените последната промяна в текущото изречение. Щракнете отново, за да отмените предходната промяна в същото изречение.


Related Topics

Проверка на правописа и граматика

Синонимен речник