Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Veri Sıralamak

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Bir veritabanı aralığının içindeki herhangi bir hücreye tıklayın.

    Eğer bir hücre aralığı seçerseniz sadece bu hücreler sıralanacaktır. Eğer sadece bir hücreyi seçmeden tıklarsanız tüm veritabanı aralığı sıralanacaktır.
  2. Veri - Sırala menüsünü seçin.

    Sıralanacak olan hücre aralığı tersine çevrilmiş renklerle gösterilir.
  3. İstediğiniz sıralama seçeneklerini seçin.
  4. Tamam düğmesine tıklayın.

Related Topics

Bir Veritabanı Aralığı Belirleme

Hücre Aralıklarının Süzülmesi

Bir veri aralığını tanımlamak hakkında Wiki sayfası