Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sortera data

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Klicka i databasområdet.

    Om du markerar ett cellområde så sorteras bara de cellerna. Om du däremot klickar på en cell utan att markera så sorteras hela databasen
  2. Välj Data - Sortera.

    Det cellområde som ska sorteras visas med omvända färger.
  3. Markera de sorteringsalternativ som du vill använda.
  4. Klicka på OK.

Related Topics

Definiera ett databasområde

Filtrera cellområden

Wiki page about defining a data range