Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sortowanie danych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Kliknij wewnątrz zakresu bazy danych.

    Jeśli zostały zaznaczone komórki, tylko one zostaną posortowane. Kliknięcie jednej komórki bez zaznaczania większej ich liczby spowoduje posortowanie całego zakresu.
  2. Wybierz Dane - Sortuj.

    Zakres sortowanych komórek jest wyświetlany w odwróconych kolorach.
  3. Wybierz żądane opcje sortowania.
  4. Kliknij przycisk OK.

Related Topics

Definiowanie zakresu bazy danych

Filtrowanie zakresów baz danych

Strona wiki o definiowaniu zakresu danych