Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Gegevens sorteren

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Plaats de cursor in het databasebereik.

    Indien u een bereik van cellen selecteert, zullen alleen die cellen worden gesorteerd. Indien u klikt op één cel zonder te selecteren, dan zal het gehele databasebereik worden gesorteerd.
  2. Kies Gegevens - Sorteren.

    Het cellenbereik dat zal worden gesorteerd wordt weergegeven in tegengestelde kleuren.
  3. Selecteer de sorteercriteria en de gewenste opties.
  4. Klik op OK.

Related Topics

Databasebereiken definiëren

Celbereiken filteren

Wiki pagina over definiëren van een gegevensbereik