Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sortering af data

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Klik i et databaseområde.

    Hvis du markerer et celleområde, vil kun de markerede celler blive sorterede. Hvis du klikker på en enkelt celle uden at markere den vil hele databaseområde blive sorteret.
  2. Vælg Data - Sorter.

    Det celleområde som bliver sorteret vises i omvendte farver.
  3. Vælg de ønskede sorteringsindstillinger.
  4. Klik på OK.

Related Topics

Angiv et databaseområde

Filtrere celleområder

Wikiside om at definere et dataområde