Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Řazení dat

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Klepněte myší do databázové oblasti.

    Pokud vyberete určitý rozsah buněk, budou seřazeny pouze tyto buňky. Pokud klepnete jen na jednu buňku bez vytvoření výběru, bude seřazena celá databázová oblast.
  2. Zvolte Data - Řadit....

    Oblast buněk, které budou seřazeny, je zobrazena v invertovaných barvách.
  3. Určete možnosti řazení.
  4. Klepněte na tlačítko OK.

Related Topics

Definování databázové oblasti

Filtrování oblastí buněk

Stránka na Wiki věnovaná definování datových oblastí