Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ordenació de dades

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Feu clic a l'interval d'una base de dades.

    Si seleccioneu un interval de cel·les, només s'ordenaran les cel·les seleccionades. Si feu clic en una cel·la sense seleccionar-la, s'ordenarà tot l'interval de base de dades.
  2. Trieu Dades - Ordena.

    L'interval de cel·les que s'ordenarà es mostra en colors invertits.
  3. Seleccioneu les opcions d'ordenació que vulgueu.
  4. Feu clic a D'acord.

Related Topics

Definició d'intervals de bases de dades

Filtratge d'intervals de cel·les

Wiki page about defining a data range