Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filtrowanie zakresów baz danych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Filtry arkusza kalkulacyjnego mogą służyć do filtrowania zakresów baz danych w arkuszach. Standardowy filtr przeprowadza filtrowanie danych na podstawie zdefiniowanych opcji. Autofiltr filtruje dane na podstawie określonej wartości lub ciągu znaków.

Aby zastosować standardowy filtr do zakresu bazy danych

 1. Kliknij w zakresie bazy danych.
 2. Wybierz Dane - Filtr - Filtr standardowy.
 3. W oknie dialogowym Filtr standardowy określ żądane opcje filtrowania.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Zostaną ukazane rekordy, które spełniają zadane kryteria filtrowania.

Aby zastosować Autofiltr do zakresu bazy danych

 1. Kliknij w zakresie bazy danych.

  Aby zastosować kilka Autofiltrów do tego samego arkusza, w pierwszej kolejności należy zdefiniować zakresy bazy danych, a następnie zastosować do nich Autofiltry.
 2. Wybierz Dane - Filtr - Autofiltr.

  Do nagłówka każdej kolumny zakresu bazy danych zostanie dodany przycisk strzałki.
 3. Kliknij przycisk strzałki w kolumnie zawierającej wartości lub ciągi znaków, których chcesz użyć jako kryteriów filtrowania.
 4. Wybierz wartość lub ciąg znaków, których chcesz użyć jako kryteriów filtrowania.

  Zostaną wyświetlone rekordy spełniające wybrane kryteria filtrowania.

Aby usunąć filtr z zakresu bazy danych

 1. Kliknij w zakresie bazy danych.
 2. Wybierz Dane - Filtr - Usuń filtr.

Related Topics

Definiowanie zakresu bazy danych

Sortowanie danych

Kopiowanie tylko widocznych komórek

Filtr: stosowanie filtrów zaawansowanych

Strona wiki o definiowaniu zakresu danych