Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Celbereiken filteren

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

U kunt verschillende filters gebruiken voor celbereiken in werkbladen. Een standaardfilter maakt gebruik van de door u ingestelde opties om de gegevens te filteren. Een AutoFilter filtert gegevens op een specifieke waarde of tekenreeks. Een geavanceerd filter maakt gebruik van filtercriteria uit gespecificeerde cellen.

Een standaardfilter op een celbereik toepassen

 1. Klik in een celbereik.
 2. Kies Gegevens - Filter - Standaardfilter.
 3. In het dialoogvenster Standaardfilter kunt u voorwaarden specificeren waaraan een veldnaam moet voldoen.
 4. Klik op OK.

  De records die overeenkomen met de filteropties die u heeft opgegeven worden weergegeven.

Een AutoFilter op een celbereik toepassen

 1. Klik in een cel- of een databasebereik.

  Als u meerdere AutoFilters op hetzelfde blad wilt toepassen moet u eerst databasebereiken definiëren, pas vervolgens de AutoFilters op de databasebereiken toe.
 2. Kies Gegevens - Filter - AutoFilter.

  Er wordt een pijltjesknop aan de kop van elke kolom in het databasebereik toegevoegd.
 3. Klik op het knopje rechtsonder in een kolomkop en selecteer een van de genoemde voorwaarden. Alleen de records die voldoen aan deze voorwaarde worden weergegeven.
 4. Selecteer de waarde of tekenreeks die u als de filtercriteria wilt instellen.

  De records die overeenkomen met de geselecteerde filtercriteria, worden nu weergegeven.

Een filter uit een celbereik verwijderen

 1. Klik in een gefilterd celbereik.
 2. Kies Gegevens - Filter - Filter verwijderen.

Related Topics

Databasebereiken definiëren

Gegevens sorteren

Alleen zichtbare cellen kopiëren

Filter: Speciale filters toepassen

Wiki pagina over het definiëren van een gegevensbereik