Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Solualueiden suodatus

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Laskentataulukoiden solualueiden suodattamiseen voidaan käyttää useita suodattimia. Oletussuodatin käyttää käyttäjän määrittämiä asetuksia aineiston suodattamisessa. Automaattinen suodatus suodattaa aineiston määrätyn arvon tai merkkijonon mukaisesti. Erityissuodatus käyttää soluissa määritettyjä suodatusehtoja.

Oletussuodattimen käyttö solualueella

 1. Napsauta solualueella.
 2. Valitse Tiedot - Suodatus - Oletussuodatin.
 3. Määritä Oletussuodatin-valintaikkunassa käytettävät suodatusasetukset.
 4. Hyväksy OK:lla.

  Valitun suodatusehdon täyttävät tietueet näytetään.

Automaattisen suodatuksen käyttö solualueella

 1. Napsauta solualuetta tai tietokanta-aluetta.

  Jos halutaan käyttää useampaa automaattista suodatusta samassa taulukossa, ensin pitää määrittää tietokanta-alueet ja käyttää sitten automaattista suodatusta tietokanta-alueisiin.
 2. Valitse Tiedot - Suodatus - Automaattinen suodatus.

  Nuolivalitsin lisätään kuhunkin sarakeotsikkoon tietokanta-alueella.
 3. Napsauta sen sarakkeen nuolivalitsinta, jossa on suodatusehdoksi asetettava arvo tai merkkijono.
 4. Valitse arvo tai merkkijono, jota käytetään suodatusehtona.

  Valitun suodatusehdon täyttävät tietueet näytetään.

Suodatuksen poistaminen solualueelta

 1. Napsauta suodatettua solualuetta.
 2. Valitse Tiedot - Suodatus - Poista suodatus.

Related Topics

Calcin tietokanta-alueiden määritys

Lajittelu tietokanta-alueilla

Vain näkyvien solujen kopiointi

Suodatus: erityissuodatuksen käyttö

Wiki-sivu tietokanta-alueiden määrittämisestä (eng.)