Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filtrere celleområder

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan bruge regnearkets filtre til at filtrere celleområder i regneark. Et standardfilter bruger indstillingerne, som du angiver til at filtrere data. Et Autofilter filtrerer data i henhold til en bestemt værdi eller streng. Et avanceret filter bruger filterkriterier fra specificerede celler.

Anvende et standardfilter på et celleområde

 1. Klik i et celleområde.
 2. Vælg Data - Filter - Standardfilter.
 3. Angiv de filterindstillinger i Standardfilter-dialogen, som du ønsker.
 4. Klik på OK.

  Dataposterne, som passer med de filterindstillinger, du specificerede, vises.

Anvende et Autofilter på et celleområde

 1. Klik i et celle- eller databaseområde.

  Hvis du vil anvende flere Autofiltre i samme ark, skal du først angive Databaseområder og så anvende Autofiltrene på databaseområderne.
 2. Vælg Data - Filter - Autofilter.

  En pileknap bliver føjet til overskriften for hver kolonne i databaseområdet.
 3. Klik piletasten i kolonnen, som indeholder værdien eller strengen, som du vil sætte som filterets kriterium.
 4. Marker den værdi eller streng som du vil bruge som filteringskriterie.

  Dataposterne som passer med filterets kriterier som du valgte vises.

Fjerne et filter fra et celleområde

 1. Klik i et filtreret celleområde.
 2. Vælg Data - Filter - Fjern filter.

Related Topics

Angiv et databaseområde

Sortering af data

Kopier kun synlige celler

Filter: Anvende avancerede filtre

Wikiside om at definere et dataområde