Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Филтриране на области от клетки

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Имате на разположение няколко възможности за филтриране на области от клетки в електронни таблици. Стандартният филтър работи на базата на зададените от вас настройки. Автофилтърът филтрира данните по определена стойност или низ. Разширеният филтър използва критерии от зададени клетки.

За да приложите стандартен филтър върху област от клетки

 1. Щракнете в областта от клетки.
 2. Изберете Данни - Филтър - Стандартен филтър.
 3. В диалога Стандартен филтър определете желаните настройки за филтриране.
 4. Натиснете OK.

  Показват се записите, които съответстват на настройките на филтъра.

За да приложите автофилтър върху избрана област от клетки

 1. Щракнете в област от клетки или област с данни.

  Ако искате да приложите няколко автофилтъра в един лист, трябва първо да дефинирате области с данни и след това да приложите автофилтрите върху тези области.
 2. Изберете Данни - Филтър - Автофилтър.

  Появяват се бутончета със стрелки към заглавието на всяка колона в областта с данни.
 3. Натиснете бутона със стрелка в колоната, съдържаща стойността или низа, който искате да използвате като критерий за филтриране.
 4. Изберете стойността или низа, който желаете да използвате като критерий за филтриране.

  Показват се записите, съответстващи на избрания критерий.

За да премахнете филтър от област от клетки

 1. Щракнете във филтрираната област от клетки.
 2. Изберете Данни - Филтър - Премахване на филтъра.

Related Topics

Задаване на области с данни

Сортиране на данни

Копиране само на видимите клетки

Прилагане на разширени филтри

Уикистраница относно дефинирането на области с данни (на английски език)