Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filter: använda specialfilter

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Kopiera kolumnhuvudena för tabellområdena som ska filtreras till ett tomt område i tabellen. Ange sedan kriterier för filtret i en rad nedanför huvudena. Data som är horisontellt ordnade i en rad kommer att vara logiskt kopplade med OCH, och data som är vertikalt ordnade i en kolumn kommer att vara logiskt kopplade med ELLER.
  2. När du har skapat en filtermatris markerar du tabellområdena som ska filtreras. Öppna dialogrutan Specialfilter genom att välja Data - Filter - Specialfilter och definiera filtreringsvillkoren.
  3. Klicka sedan på OK och du får se att bara de rader i den ursprungliga tabellen vars innehåll uppfyller sökkriterierna syns. Alla andra rader döljs tillfälligt och kan visas igen med kommandot Format - Rad - Visa.

Exempel

Öppna ett kalkylblad med ett stort antal poster. Vi använder det påhittade dokumentet Omsättning men du kan använda vilket dokument som helst. Dokumentet har följande layout:

A B C D E
1 Månad Standard Business Lyx Suite
2 januari 125600 200500 240000 170000
3 februari 160000 180300 362000 220000
4 mars 170000 och så vidare...

Kopiera rad 1 med rubrikerna (datafältnamnen) till rad 20, till exempel. Ange filtervillkoren som är länkade med ELLER på rad 21, 22 och så vidare. Området skulle kunna se ut så här:

A B C D E
20 Månad Standard Business Lyx Suite
21 Januari
22 <160000

Ange att endast rader som har värdet Januari i cellerna Månad ELLER ett värde under 160 000 i cellerna Standard visas.

Välj Data - Filter - Specialfilter och markera området A20:E22. När du har klickat på OK visas bara de filtrerade raderna. De andra raderna är dolda.


Related Topics

Använda filter

Använda AutoFilter

Kopiera endast synliga celler