Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filter: Uveljavljanje naprednih filtrov

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Kopirajte glave stolpcev obsegov delovnega lista, ki ga želite filtrirati, na prazen del delovnega lista in nato vpišite pogoj za filter v vrstico pod glavami. Vodoravno razporejeni podatki bodo vedno logično povezani z IN, navpično razporejeni podatki pa bodo vedno logično povezani z ALI.
  2. Ko ste ustvarili matrico filtra, izberite obsege delovnega lista, ki jih želite filtrirati. Odprite pogovorno okno Napredni filter z izbiro Podatki - Filtriraj - Napredni filter in določite pogoje filtra.
  3. Nato kliknite V redu in opazili boste, da so še vedno vidne le vrstice iz originalnega delovnega lista, katerih vsebina je ustrezala iskalnim pogojem. Vse ostale vrstice so začasno skrite in se lahko ponovno prikažejo z ukazom Oblika - Vrstica - Pokaži.

Primer

Na preglednico naložite veliko število podatkov. Uporabljamo namišljen dokument Preobrat, a ravno tako lahko brez težav uporabite katerikoli drug dokument. Dokument ima naslednjo postavitev:

A B C D E
1 Mesec Standardno Poslovno Luksuzno Niz
2 Januar 125600 200500 240000 170000
3 Februar 160000 180300 362000 220000
4 Marec 170000 in tako naprej...

Primer: kopirajte vrstico 1 z naslovi vrstice (imena polja) v vrstico 20. Vpišite pogoje filtra povezane z ALI v vrstice 21, 22, itd.

A B C D E
20 Mesec Standardno Poslovno Luksuzno Niz
21 Januar
22 <160000

Določite, da se prikažejo le vrstice, ki imajo vrednost januar v celicah Mesec ALI vrednost, nižjo od 160000, v celicah Standardno.

Izberite Podatki - Filtriraj - Napredni filter in nato izberite obseg A20:E22. Po tem, ko kliknete V redu, se bodo prikazale le filtrirane vrstice. Ostale vrstice bodo skrite za pogled.


Related Topics

Uporabljanje filtrov

Uporabljanje samodejnega filtra

Kopiraj samo vidne celice