Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filter: Speciaal filter toepassen

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Kopiëer de kolomkoppen van het werkbladbereik die moeten worden gefilterd naar een leeg gebied van het blad en voer dan de criteria in voor het filter in een rij onder de kolomkoppen. Als resultaat zullen horizontaal gerangschikte gegevens in een rij altijd logisch zijn verbonden met EN en verticaal gerangschikte gegevens in een kolom altijd logisch zijn verbonden met OF.
  2. Als u eenmaal een filtermatrix hebt gemaakt, selecteer dan de werkbladbereiken die moeten worden gefilterd. Open het dialoogvenster Speciaal filter door Gegevens - Filter - Speciaal filter te kiezen en definieer de filtervoorwaarden.
  3. Klik daarna op OK en u ziet dat alleen de rijen van het originele werkblad, waarvan de inhoud voldoet aan de zoekcriteria, nog steeds zichtbaar zijn. Alle andere rijen zijn tijdelijk verborgen en kunnen weer zichtbaar worden gemaakt met de opdracht Opmaak - Rij - Rij weergeven.

Voorbeeld

Laad een werkblad met het hoogste mogelijk aantal records. We gaan hier uit van een fictief Omzet document, maar u kunt altijd een willekeurig ander document gebruiken. Het document ziet er als volgt uit:

A B C D E
1 Maand Standaard Zakelijk Luxe Suite
2 Januari 125600 200500 240000 170000
3 Februari 160000 180300 362000 220000
4 Maart 170000 enzovoort...

Kopiëer rij 1 met de rijkoppen (veldnamen) bijvoorbeeld naar rij 20. Voer de filtervoorwaarden, gekoppeld met OF, in de rijen 21, 22, enz. in.

A B C D E
20 Maand Standaard Zakelijk Luxe Suite
21 Januari
22 <160000

Geef aan dat alleen rijen die de waarde Januari in de cellen Maand OF een waarde onder 160000 in de cellen Standaard hebben, moeten worden weergegeven.

Kies Gegevens - Filter - Speciaal filter en selecteer dan het gebied A20:E22. Nadat u op OK hebt geklikt, worden alleen de gefilterde rijen weergegeven. De andere rijen zullen verborgen worden.


Related Topics

Filters toepassen

AutoFilter toepassen

Alleen zichtbare cellen kopiëren