Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filter: Anvende avancerede filtre

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Kopier kolonneoverskrifterne for arkområderne, der skal filtreres ind i et tomt område på arket, og indtast så kriteriet for filteret i en række under overskrifterne. Vandret ordnede data i en række vil altid være logisk forbundet med OG, og lodret ordnede data i en kolonne vil altid være logisk forbundet med ELLER.
  2. Når du har oprettet et filtermatrix, skal du markere arkområderne, der skal filtreres. Åbn dialogen Avanceret filter ved at vælge Data - Filter - Avanceret filter og definere filterbetingelserne.
  3. Klik så på OK, og du vil se, at kun rækkerne fra det oprindelige ark, hvis indhold opfylder søgekriteriet, stadig er synlige. Alle andre rækker er midlertidig skjulte og kan kaldes frem igen med kommandoen Formater - Række - Vis.

Eksempel

Indlæs et regneark med en stor antal dataposter. Vi bruger et fiktivt Omsætningsdokument, men du kan lige så godt bruge ethvert andet dokument. Dokumentet har følgende udsenende:

A B C D E
1 Måned Standard Arbejdsrelateret Luksus Suite
2 Januar 125600 200500 240000 170000
3 Februar 160000 180300 362000 220000
4 Marts 170000 og så videre...

Kopier række 1 med rækkeoverskrifterne (feltnavne), til for eksempel række 20,. Indtast filterbetingelserne sammenkædet med OR i rækker 21, 22, og så videre.

A B C D E
20 Måned Standard Arbejdsrelateret Luksus Suite
21 Januar
22 <160000

Angiver at kun rækker, som enten har værdien Januar i cellerne med Måned ELLER en værdi på under 160000 i cellerne med Normal, vil blive vist.

Vælg Data - Filter - Avanceret filter, og vælg så området A20:E22. Efter du klikker på OK, vil kun de filtrerede rækker blive vist. De andre rækker vil være skjult.


Related Topics

Anvende filtre

Anvende Autofilter

Kopier kun synlige celler