Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filtr: Používání pokročilých filtrů

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Zkopírujte hlavičky sloupců oblasti, kterou chcete filtrovat, do prázdné části listu a zadejte kritéria do řádků pod hlavičkami. Horizontálně zadaná kritéria jsou vyhodnocována s logickým AND a vertikálně zadaná data s logickým OR.
  2. Po vytvoření matice filtru označte oblast, na kterou chcete filtr použít. Zvolením Data - Filtr - Pokročilý filtr otevřete dialog Rozšířený filtr, kde je možné definovat parametry filtru.
  3. Klepněte na OK a uvidíte, že jsou zobrazeny pouze ty řádky, které odpovídají parametrům filtru. Ostatní řádky jsou dočasně skryty, je možné je zobrazit volbou Formát - řádek - Zobrazit.

Příklad

Otevřete sešit s velkým počtem řádků. Použijme fiktivní dokument Obrat, ale lze použít jakýkoliv jiný. Náš dokument vypadá takto:

A B C D E
1 Měsíc Standardní Pracovní Luxusní Apartmán
2 Leden 125600 200500 240000 170000
3 Únor 160000 180300 362000 220000
4 Březen 170000 a tak dále.

Zkopírujte řádek 1 s hlavičkami (názvy sloupců) například do řádku 20. Zadejte kritéria spojené logickým OR do řádků 21, 22 a tak dále.

A B C D E
20 Měsíc Standardní Pracovní Luxusní Apartmán
21 Leden
22 <160000

Znamená, že budou vidět pouze řádky, kde je měsíc Leden ve sloupci Měsíc nebo (OR) hodnota menší než 160000 ve sloupci Standardní.

Zvolte Data - Filtr - Rozšířený filtr a vyberte oblast A20:E22. Po klepnutí na OK budou vidět pouze filtrované řádky. Ostatní budou skryty.


Related Topics

Použití filtrů

Použití automatického filtru

Kopírování pouze viditelných buněk