Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filtre: aplicació de filtres avançats

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Copieu les capçaleres de columna dels intervals del full que s'han de filtrar en una àrea buida del full, i després introduïu els criteris per al filtre en una fila sota les capçaleres. Les dades organitzades horitzontalment en una fila sempre es connectaran de manera lògica amb el booleà AND, i les dades ordenades verticalment en una columna, amb el booleà OR.
  2. Una vegada hàgiu creat una matriu del filtre, seleccioneu els intervals del full que vulgueu filtrar. Obriu el diàleg Filtre avançat des de Dades - Filtre - Filtre avançat i definiu les condicions del filtre.
  3. Després feu clic a D'acord i veureu que només continuen visibles les files del full original els continguts de les quals coincideixen amb els criteris de cerca. La resta de files s'amagaran temporalment i podreu fer que tornin a aparèixer amb l'ordre Format - Fila - Mostra.

Exemple

Carregueu un full de càlcul amb un nombre gran de registres. En aquest exemple s'utilitza un document fictici de Facturació, però també podeu utilitzar qualsevol altre document. El document té el format següent:

A B C D E
1 Mes Estàndard Empresa Luxe Suite
2 Gener 125600 200500 240000 170000
3 Febrer 160000 180300 362000 220000
4 Març 170000 etcètera...

Copieu la fila 1 amb les capçaleres de les files (noms dels camps), fins a la fila 20, per exemple. Introduïu les condicions del filtre enllaçades amb OR a les files 21, 22, etcètera.

A B C D E
20 Mes Estàndard Empresa Luxe Suite
21 Gener
22 <160000

Indiqueu que només es mostraran les files que tinguin el valor Gener a les cel·les Mes OR un valor per sota de 160000 a les cel·les Estàndard.

Trieu Dades - Filtre - Filtre avançat, i després seleccioneu l'interval A20:E22. Després de fer clic a D'acord, només es mostraran les files filtrades. La resta de files s'amagaran a la visualització.


Related Topics

Aplicació de filtres

Aplicació del filtre automàtic

Copiar només les cel·les visibles