Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Прилагане на разширени филтри

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Копирайте заглавията на колони от областите, които трябва да бъдат филтрирани, в празна област от листа, след което въведете критериите за филтриране в ред под заглавията. Хоризонтално подредените в един ред данни винаги се свързват с логическо „И“, а вертикално подредените в колони данни – с логическо „ИЛИ“.
  2. След като създадете матрицата за филтриране, изберете областите от листа, които да бъдат филтрирани. Отворете диалоговия прозорец Разширен филтър с командата Данни - Филтър - Разширен филтър и посочете условията за филтриране.
  3. След това натиснете OK и ще видите, че са останали видими само тези редове от оригиналния лист, които отговарят на критериите за търсене. Всички други редове временно са скрити и могат да бъдат показани отново с командата Форматиране - Ред - Показване.

Пример

Заредете електронна таблица с голям брой записи. Ние сме използвали фиктивен документ Обороти, но вие можете да използвате произволен документ. Документът е оформен по следния начин:

A B C D E
1 Месец Стандартна Бизнес Луксозна Комплексна
2 Януари 125600 200500 240000 170000
3 Февруари 160000 180300 362000 220000
4 Март 170000 и т.н.

Копирайте ред 1 със заглавията на редовете (имената на полетата) например в ред 20. Въведете условията на филтъра, които са свързани с „ИЛИ“, в редовете 21, 22 и т.н.

A B C D E
20 Месец Стандартна Бизнес Луксозна Комплексна
21 Януари
22 <160000

Указва, че ще се показват само редовете, които съдържат стойност Януари в колоната Месец ИЛИ стойност, по-малка от 160000, в колоната Стандартна.

Изберете Данни - Филтър - Разширен филтър, после изберете областта A20:E22. След като натиснете OK, ще се виждат само филтрираните редове, а останалите ще бъдат скрити.


Related Topics

Прилагане на филтри

Прилагане на автофилтър

Копиране само на видимите клетки