Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Veritabanı İşlevleri

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bu kısım her bir satırı bir kayıt olan verilerle çalışan işlevlere değinmektedir.

Note.png veri tabanı kategorisi ile, LibreOffice'a entegre edilmiş veritabanı kafa karıştırabilir. Fakat LibreOffice Calc veritabanı kategorisi ile LibreOffice veritabanı arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Örnek Veri:

Takip eden veri bazı foksiyonların açıklanmasında kullanılacaktır.

A1:E10 aralığı Joe'nun yaş günü partisine katılan çocukların listesidir. Her giriş için şu bilgiler verilmiştir. Sütun A İsim görüntüler, B Sınıf, sonrakiler sırasıyla, yıllara göre Yaş, metre olarak Okula Uzaklık ve kilogram olarak Ağırlık.

A B C D E
1 İsim Sınıf Yaş Okula Uzaklık Ağırlık
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000 42
4 Charles 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Fsıra 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11
12
13 İsim Sınıf Yaş Okula Uzaklık Ağırlık
14 >600
15
16 VSEÇSAY 5

B16 hücresindeki formül =VSEÇSAY(A1:E10;0;A13:E14)

Veritabanı İşlev Parametreleri:

Sözü edilen öğeler veritabanı işlevlerinin parametre tanımlarıdır.

Veritabanı veritabanını tanımlayan hücre aralığıdır.

Veritabanı_alanı İşlevin arama ölçütündeki parametresini araştıracağı ilk sütun ve seçili veri satırlarıdır. Bu alan arama ölçütleri ile doğrudan bağlantılı değildir. 0 sayısını kullanırsanız bütün veri aralığı araştırılır Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Arama_ölçütleri bir hücre aralığında bulunmalıdır. Eğer çeşitli ölçütleri bir satırda yazarsanız, bunlar birbirlerine VE işlemiyle bağlanır. Ölçütleri farklı satırlara yazarsanız bu ölçütler VEYA işlemiyle bağlanır. Arama_ölçütleri alanında boş hücreler ihmal edilir.

Aynı girdiler içi arama yaparken LibreOffice uygulamasının nasıl davranacağını tanımlamak için Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesaplamayı seçin.

Daha fazlası için Koşullu Sayma ve Toplama hakkındaki wiki sayfasına bakın.

VSEÇSTDSAPMAS

VSEÇSTDSAPMAS Bir veri alanındaki aranan kriterlere uyan bütün hücrelerin popülasyon tabanınında standart sapmasını hesaplar. Örnekteki kayıtlar bütün popülasyon olarak ele alınır.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇSTDSAPMAS(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Joe'nun yaş günü partisindeki aynı yaştaki bütün çocukların ağırlıklarının standart sapmasını bulmak için (Lütfen yukarıdaki tabloya bakın), bu formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇSTDSAPMAS(A1:E10;"Ağırlık";A13:E14)

Satır 14'de, Yaş etiketinin altına sırasıyla 7, 8, 9, girin. Sonuçlar aynı yaş aralığındaki bütün çocukların ağırlıklarının standart sapmasıdır.

VSEÇSTDSAPMA

VSEÇSTDSAPMA Veri aralığında arama kriterine uyan sütundaki hücre içeriği sayılarını kullanarak, bir örnek üzerindeki popülasyonun standart sapmasını hesaplar. Örnekten alınan kayıtlar veri örneği olarak işlenir. Bu örnekteki çocuklar bütün çocuklara karşı bir kesit olarak ele alınır. Şayet örnek popülasyonu binden az ise görüntülenebilir bir sonuç elde edilemez.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇSTDSAPMA(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Örnekteki aynı yaştaki bütün çocukların ağırlıklarının standart sapmasını öğrenmek için (lütfen yukarıya bakın), bu formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇSTDSAPMA(A1:E10;"Ağırlık";A13:E14)

Yaş etiketi altındaki 14. satıra, sırasıyla 7, 8, 9, değerlerini girin. Joe'nun yaş günü partisine katılan, belirtilen yaşlardaki bütün çocukların ağırlıklarının standart sapması görüntülenir.

VSEÇÇARP

VSEÇÇARP Veri aralığındaki Arama kriterlerine uyan bütün hücreleri çarpar.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇÇARP(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Yukarıdaki Yaş günü partisi örneğiyle (lütfen yukarı bakın), bu işlevin anlamlı bir uygulaması yoktur.

VSEÇORT

VSEÇORT Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki, belirttiğiniz koşulları karşılayan değerlerin ortalamasını alır.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇORT(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Aynı yaştaki bütün çocukların ortalama ağırlıklarını öğrenmek için (lütfen yukarı bakın), takip eden formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇORT(A1:E10;"Ağırlık";A13:E14)

Yaş etiketi altındaki 14. satıra, sırasıyla 7, 8, 9, değerlerini girin. Aynı yaşlardaki bütün çocukların ortalama ağırlıkları görüntülenir.

VSEÇMİN

VSEÇMİN Veri aralığındaki arama kriterlerine uyan hücrelerdeki en küçük içerik değeri ile geri döner.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇMİN(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Üstteki örnekte, her sınıftaki çocukların en kısa uzaklık değerini bulmak için (lütfen yukarıya bakın), takip eden formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇMİN(A1:E10;"Okula Uzaklık";A13:E14)

Satır 14'de, Sınıf etiketi altında sırasıyla 1, 2, 3, değerlerini girin. Her sınıf için en kısa uzaklık görüntülenir..

VSEÇMAK

VSEÇMAK Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşullarla eşleşen satırlardaki en büyük sayıyı verir.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇMAK(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Üstteki örnekte her sınıftaki arama ölçütünden daha ağır çocukların kaç tane olduğunu öğrenmek için(Lütfen yukarıdaki tabloya bakın), bu formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇMAK(A1:E10;"Ağırlık";A13:E14)

Sınıf etiketi altına sırasıyla 1, 2, 3,. bir sınıf numarası girildikten sonra, bu sınıftaki en ağır çocuğun ağırlığı görülür.

VAL

VAL Veri tabanı aralığında arama kriterine uyan hücrenin içeriği ile döner. Bir hata oluşması durumunda, uyan satır bulunamamışsa #DEĞER hatası görüntülenir. Birden fazla hücre bulunmuş ise Hata:502 görüntülenir.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VAL(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Yukarıdaki örnekte (lütfen, yukarı bakın), ismi A14 hücresinde girilmiş olan çocuğun hangi sınıfta olduğunu tespit etmek istiyoruz. B16 hücresine girilen formül önceki örneklere göre biraz farklı olur. Çünkü sadece bir sütun ( bir veritabanı alanı) Veritabanı_alanı girilebilir. Takip eden formülü girin:

=Val(A1:E10;"Sınıf";A13:E14)

A14 hücresine Frank ismini girin, 2 sonucunu görürsünüz. Frank ikinci sınıftadır. "Sınıf" yerine "Yaş" girerek, Frank'ın yaşını öğrenebilirsiniz.

Veya sadece C14 hücresine 11 değerini girin, ve bu satırdaki diğer girişleri silin. B16'daki formülü şu şekilde yazın:

=VAL(A1:E10;"İsim";A13:E14)

Sınıf yerine, isim sorgulanır. Sonuç derhal görüntülenir: Daniel 11 yaşından büyük olan tek çocuktur.

VSEÇSAYDOLU

VSEÇSAYDOLU Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşullarla eşleşen boş olmayan bütün hücreleri (kayıtları) sayar. Kayıtlar sayısal ya da abecesayısal olabilir.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇSAYDOLU(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Yukarıdaki örnekte (lütfen, yukarıya bakın), İsmi E harfi ya da daha büyük harfler ile başlayan çocukları araştırabilirsiniz. B16 hücresindeki formülü, =VSEÇSAYDOLU(A1:E10;"Yaş";A13:E14) olacak şekilde düzenleyelim. Eski arama ölçütünü silin ve isim alanındaki A14 hücresine >=E metnini girin. Sonuç 5 olur. Eğer satır 8'deki Greta için bütün sayı değerlerini silerseniz, sonuç 4 olarak değişir. Satır 8 artık hesaplamaya dahil edilmemektedir çünkü hiç bir veri içermemektedir. Greta sayı değil bir metindir. Şunu da not edelim, VeritabanıAlanı sayıların olduğu bir sütunu işaret etmelidir.

VSEÇVARS

VSEÇVARS Bir listenin veya veritabanının belirttiğiniz koşullarla eşleşen bir sütunundaki sayıları kullanarak, bir popülasyonun varyansını popülasyonun tümüne bağlı olarak hesaplar. Örnekteki kayıtlar bütün popülasyon'un örneği olarak işlenir.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇVARS(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Joe'nun yaş günü partisindeki aynı yaştaki bütün çocukların ağırlıklarının (Varyans) değişimini bulmak için (Lütfen yukarıdaki tabloya bakın), bu formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇVARS(A1:E10;"Ağırlık";A13:E14)

Yaş etiketi altındaki 14. satıra, sırasıyla 7, 8, 9, değerlerini girin. Joe'nun yaş günü partisine katılan, belirtilen yaşlardaki bütün çocukların ağırlıklarının değişimi (Varyans) görüntülenir.

VSEÇVAR

VSEÇVAR Veri aralığındaki arama kriterlerine uyan bütün hücrelerin varyansı ile geri döner. Örnekten alınan kayıtlar veri örneği olarak işlenir. Şayet örnek popülasyonu binden az ise görüntülenebilir bir sonuç elde edilemez.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇVAR(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Aynı yaştaki bütün çocukların ağırlıklarının (Varyans) değişimini bulmak için (Lütfen yukarıdaki tabloya bakın), bu formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇVAR(A1:E10;"Ağırlık";A13:E14)

Yaş etiketi altındaki 14. satıra, sırasıyla 7, 8, 9, değerlerini girin. Belirtilen yaşlardaki bütün çocukların ağırlıklarının (Varyans) değişim sonucunun görüntülendiğini göreceksiniz.

VSEÇTOPLA

VSEÇTOPLA Veri tabanı aralığındaki arama kriterlerine uyan hücrelerin bütün satırlarındaki (Kayıtlar) toplamı ile döner.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇTOPLA(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Joe'nun yaş günündeki ikinci sınıftaki bütün çocukların Okula uzaklık birleşmiş toplamını öğrenmek için (lütfen yukarıya bakın), bu formülü B16 hücresine girin:

=VSEÇTOPLA(A1:E10;"Okula uzaklık";A13:E14)

Satır 14'de Sınıf etiketi altında 2 değerini girin. İkinci sınıftaki bütün çocukların okula uzaklık toplamı (1950) görüntülenecektir.

VSEÇSAY

VSEÇSAY Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşulları ve sayısal değerleri karşılayan satırları sayar.

Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

VSEÇSAY(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri)

Veri tabanı alanında sütunu belirlemek için bir hücre başvurusu girebilirsiniz, veya bütün veritabanını belirlemek için 0 sayısını girin. Parametre boş olamaz. Sütuna başvuru, sütun başlığı (etiket) anlamına gelir. Başlık isimlerini çift tırnaklar arasına yerleştirin.

Örnek

Yukarıdaki örnekte (lütfen yukarıya bakın), kaç tane çocuğun okula 600 metreden daha fazla yolu olduğunu öğrenmek istiyoruz. Sonuç B16 hücresinde görüntülenecektir. İmleci B16 hücresine yerleştirin. =VSEÇSAY(A1:E10;0;A13:E14) formülünü B16 hücresine girin. İşlev Sihirbazı girdi aralıkları için size yardım eder.

Veritabanı başlıkları bulunan, verinin değerlendirileceği aralıktır: bu durumda A1:E10. Veritabanı_alanı arama ölçütü için sütun belirler: bu durumda bütün veritabanı. Arama_ölçütleri arama parametrelerini girebileceğiniz aralıktır: bu durumda, A13:E14.

İkinci sınıftaki çocuklardan 7 yaş üstünde olan çocukların sayısını öğrenmek için, D14 hücresindeki >600 girdisini silin. Sınıf etiketi altındaki B14 hücresine 2 girin, ve sağdaki C14 hücresine >7 girin. Sonuç 2 olur. İki çocuk ikinci sınıftadır ve yaşları 7 yaşından büyüktür. Aynı satırda olan her iki ölçütde, VE mantıksal işlemiyle değerlendirilir.


Related Topics

LİbreOffice Wiki Yardımında Sınıflandırılmış Calc Fonksiyonları