Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Databasfunktioner

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I det här avsnittet beskrivs funktioner som används med data som organiserats i en rad för en post.

Note.png Databaskategorin kan förväxlas med en databas som integrerats i LibreOffice. Det finns emellertid ingen koppling mellan en databas i LibreOffice och databaskategorin i LibreOffice Calc.

Exempeldata:

Följande data kommer att användas i några av de exempel som beskriver funktionerna:

Området A1:E10 innehåller en lista över barn som är bjudna till Johans födelsedagskalas. Följande information är angiven för varje post: kolumn A visar namn, B visar årskurs, sedan visas ålder i år, skolväg i meter och kroppsvikt i kilo.

A B C D E
1 Namn Grad Ålder Avstånd till skolan Vikt
2 Anders 3 9 150 40
3 Elisabeth 4 10 1000 42
4 Karl 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frang 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11
12
13 Namn Grad Ålder Avstånd till skolan Vikt
14 >600
15
16 DANTAL 5

Formeln i cell B16 är =DANTAL (A1:E10;0;A13:E14)

Parametrar för databasfunktioner:

Följande objekt är parameterdefinitioner för alla databasfunktioner:

databas är det cellområde som definierar databasen.

I Databasfält anges den kolumn som funktionen använder efter att sökkriterierna i den första parametern har angetts och dataraderna markerats. Detta är inte relaterat till själva sökkriterierna. Använd nummer 0 för att ange hela dataområdet. Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Sökkriterier är det cellområde som innehåller sökkriterier. Om du skriver olika kriterier i en rad sammankopplas de av OCH. Om du skriver olika kriterier i olika rader sammankopplas de av ELLER. Tomma celler i sökkriterieområdet ignoreras.

Välj Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna om du vill definiera hur LibreOffice Calc ska söka efter identiska poster.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

DSTDAVP

DSTDAVP beräknar standardavvikelsen för en population baserad på alla celler i ett dataområde som matchar sökkriterierna. Dataposterna i exemplet behandlas som hela populationen.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DSTDAVP (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill visa standardavvikelsen för vikten hos alla barn i samma ålder på Johans födelsedagskalas (bläddra uppåt) skriver du följande formel i B16:

=DSTDAVP(A1:E10;"Vikt";A13:E14)

Ange 7, 8, 9, osv. efter varandra på rad 14 under Ålder. Resultatet är standardavvikelsen för vikten hos alla jämnåriga barn som undersökts.

DSTDAV

DSTDAV beräknar standardavvikelsen för en population baserad på ett stickprov, och använder de siffror i en databaskolumn som matchar angivna villkor. Posterna behandlas som stickprov. Det innebär att barnen i exemplet representerar ett tvärsnitt av alla barn. Observera dock att representativa resultat inte kan fås från ett urval på mindre än tusen personer.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DSTDAV (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill visa standardavvikelsen för vikten hos alla barn i samma ålder i exemplet (bläddra uppåt) skriver du följande formel i B16:

=DSTDAV(A1:E10;"Vikt";A13:E14)

Ange 7, 8, 9, osv. efter varandra på rad 14 under Ålder. Resultatet som visas är standardavvikelsen för barns vikt i samma ålder.

DPRODUKT

DPRODUKT multiplicerar alla celler i ett dataområde där cellinnehållet matchar sökkriteriet.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DPRODUKT (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Funktionen går inte att tillämpa meningsfullt på födelsedagskalaset i exemplet ovan (bläddra uppåt).

DMEDEL

DMEDEL returnerar medelvärdet av värdena i alla celler (fält) i alla rader (databasposter) som matchar angivet sökkriterium.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DMEDEL (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill visa medelvikten för alla barn i samma ålder i exemplet ovan (bläddra uppåt) skriver du följande formel i B16:

=DMEDEL(A1:E10;"Vikt";A13:E14)

Ange 7, 8, 9, osv. efter varandra på rad 14 under Ålder. Medelvikten för alla barnen i samma årskull visas.

DMIN

DMIN returnerar minimiinnehållet i en cell (fält) i en databas som matchar angivna sökkriterier.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DMIN (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill ta reda på den kortaste skolvägen för barnen i varje årskurs i exemplet ovan (bläddra uppåt) skriver du följande formel i B16:

=DMIN(A1:E10;"Avstånd till skolan";A13:E14)

Ange 1, 2, 3, osv. efter varandra på rad 14 under Grad. Den kortaste skolvägen för barnen i varje årskurs visas.

DMAX

DMAX returnerar maxinnehållet i en cell (fält) i en databas (alla poster) som matchar angivna sökkriterier.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DMAX (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill veta hur mycket det tyngsta barnet i varje årskurs väger i exemplet ovan (bläddra uppåt) skriver du följande formel i B16:

=DMAX(A1:E10;"Vikt";A13:E14)

Ange 1, 2, 3, osv. efter varandra under Grad. Om du anger gradnummer visas barnet som väger mest inom den graden.

DHÄMTA

DHÄMTA returnerar innehållet i den refererade cellen i databasen som matchar angivet sökkriterium. Om ett fel inträffar returneras antingen #VÄRDEFEL! om ingen rad hittas, eller Err502 om fler än en cell hittas.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DHÄMTA (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

I exemplet ovan (bläddra uppåt) tar vi reda på vilken årskull ett barn, vars namn angavs i cell C14, tillhör. Formeln anges i cell B16 och skiljer sig något från tidigare exempel eftersom endast en kolumn (ett databasfält) kan anges som Databasfält. Ange följande formel:

=DHÄMTA(A1:E10;"Grad";A13:E14)

Om du anger namnet Frank i A14 blir resultatet 2. Frank tillhör den andra graden. Om du anger "Ålder" i stället för "Grad" får du reda på Franks ålder.

Du kan även ange värdet 11 endast i cell C14 och ta bort andra poster på den här raden. Så här redigerar du formeln i B16:

=DHÄMTA(A1:E10;"Namn";A13:E14)

Nu frågar du alltså efter namnet, och inte klassen. Svaret får du direkt: Daniel är det enda barnet som är 11 år gammalt.

DANTALV

DANTALV räknar antalet rader (poster) i en databas som matchar angivna sökvillkor, och innehåller numeriska eller alfanumeriska värden.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DANTALV (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

I exemplet ovan (bläddra uppåt) kan du ta reda på hur många barn som har ett namn som börjar på bokstaven E eller någon efterföljande bokstav. Ange följande formel i B16: =DANTALV(A1:E10;"Namn";A13:E14). Ta bort gamla sökkriterier och ange >=E under Namn i fältet A14. Resultatet blir 5. Om du tar bort alla nummervärden för Greta på rad 8 ändras resultatet till 4. Rad 8 beräknas inte längre eftersom den inte innehåller några värden. Namnet Greta är text, inte ett värde. Observera att parametern Databasfält måste peka på en kolumn som kan innehålla värden.

DVARIANSP

DVARIANSP beräknar variansen för alla celler i ett databasfält, i alla poster som matchar angivna sökkriterier. Dataposterna i exemplet behandlas som en hel population.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DVARIANSP (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill visa variansen för vikten hos alla barn i samma ålder på Johans födelsedagskalas (bläddra uppåt) skriver du följande formel i B16:

=DVARIANSP(A1:E10;"Vikt";A13:E14)

Ange 7, 8, 9, osv. efter varandra på rad 14 under Ålder. Variansen för vikten visas för alla barn i samma ålder som var på Johans födelsedagskalas.

DVARIANS

DVARIANS returnerar variansen för alla celler i ett databasfält, i alla poster som matchar angivna sökkriterier. Posterna i exemplet behandlas som ett stickprov. Det går inte att få representativa resultat från ett urval på mindre än tusen personer.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DVARIANS (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill visa variansen för alla barn i samma ålder i exemplet ovan (bläddra uppåt) skriver du följande formel i B16:

=DVARIANS(A1:E10;"Vikt";A13:E14)

Ange 7, 8, 9, osv. efter varandra på rad 14 under Ålder. Då visas variansresultatet för barns vikt i samma ålder.

DSUMMA

DSUMMA returnerar summan för alla celler i ett databasfält i alla rader (poster) som matchar angivna sökkriterier.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DSUMMA (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

Om du vill ta reda på den sammanlagda skolvägen för alla barn på Johans födelsedagskalas som går i andra klass (bläddra uppåt), anger du följande formel i B16:

=DSUMMA(A1:E10;"Avstånd till skolan";A13:E14)

Ange 2 på rad 14 under Grad. Summan (1950) för skolavståndet för alla barn som går i årskurs 2 visas.

DANTAL

DANTAL räknar antalet rader (poster) i en databas som matchar angivna sökvillkor, och innehåller numeriska värden.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

DANTAL (Databas; Databasfält; Sökkriterier)

I parametern Databasfält kan du ange en cell för att specificera kolumnen eller så anger du nummer 0 för hela databasen. Parametern får inte vara tom. Om du vill hänvisa till en kolumn med hjälp av kolumnens rubriknamn sätter du ut citattecken runt rubriknamnet.

Exempel

I exemplet ovan (bläddra uppåt) har vi tagit reda på hur många av barnen som bor mer än 600 meter från skolan. Resultatet sparas i cell B16. Placera markören i cell B16. Ange formeln =DANTAL(A1:E10;0;A13:E14) i B16. Med hjälp av Funktionsguiden matar du in områden.

Databas är det dataområde som ska beräknas, inklusive rubrikerna, i det här fallet A1:E10. Databasfält anger kolumnen för sökriterierna, i det här fallet hela databasen. Sökkriterier är det område där du kan ange sökparametrarna, i det här fallet A13:E14.

Om du vill veta hur många barn som är över sju år i andra årskursen, raderar du posten >600 i cell D14 och anger 2 i cell B14 under Grad. Ange sedan >7 i cell C14 till höger. Resultatet blir 2. Två barn går i andra årskurs och är över sju år. Eftersom båda kriterierna är i samma rad sammankopplas de av OCH.


Related Topics

Calc Functions By Category in the LibreOffice WikiHelp