Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Adatbázis-függvények

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ez a szakasz azon függvényekkel foglalkozik, amelyek egy sornyi adatot tartalmazó rekordokba szervezett adatokkal használhatók.

Note.png Az adatbázis kategóriát könnyen össze lehet keverni a LibreOffice programba integrált adatbázissal. Ennek ellenére semmi kapcsolat nincs a LibreOffice programban található adatbázis és a LibreOffice Calc adatbázis kategóriája között.

Példaadat:

Az alábbi adatokat fogjuk felhasználni néhány függvény leírásánál a példákban:

Az A1:E10 tartomány tartalmazza Józsi születésnapi zsúrjára meghívott gyerekek adatait. Minden gyerekről a következő adatok ismertek: az A oszlopban a név, a B-ben az osztály, ezután a kor évben, az iskolától való távolság méterben és végül a testsúly kilogrammban.

A B C D E
1 Név Osztály Kor Távolság az iskolától Testsúly
2 Andris 3 9 150 40
3 Bogi 4 10 1000 42
4 Csabi 3 10 300 51
5 Dani 5 11 1200 48
6 Erika 2 8 650 33
7 Feri 2 7 300 42
8 Gréta 1 7 200 36
9 Hunor 3 9 1200 44
10 Irén 2 8 1000 42
11
12
13 Név Osztály Kor Távolság az iskolától Testsúly
14 >600
15
16 AB.DARAB 5

A B16 cellában levő képlet =AB.DARAB(A1:E10;0;A13:E14)

Adatbázis-függvények paraméterei:

A következő paraméter-meghatározások minden adatbázis-függvényre érvényesek:

Az adatbázis az adatbázist meghatározó cellatartomány.

Az adatbázismező megadja azt az oszlopot, amelyben a függvény működik, miután az első paraméter keresési feltételét alkalmazta a program, és az adatsorok ki vannak választva. Nem kapcsolódik magához a keresési feltételhez. A 0 számmal megadhatja a teljes adattartományt. Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

A keresési_feltétel a keresési feltételt tartalmazó cellatartomány. Ha egy sorban több feltételt ad meg, akkor azok logikai ÉS művelettel kerülnek összekötésre. Ha feltételeket különböző sorokban ad meg, akkor azok logikai VAGY művelettel kerülnek összekötésre. A keresési feltételek tartományában található üres cellák figyelmen kívül maradnak.

Az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás menüparanccsal megadhatja, hogyan keresse a LibreOffice Calc az azonos elemeket.

Lásd még a Feltételes számlálás és összegzés wikioldalt.

AB.SZÓRÁS2

Az AB.SZÓRÁS2 függvény egy adattartomány keresési feltételnek megfelelő cellái alapján kiszámítja egy sokaságból vett minta szórásnégyzetét. A példa rekordjai teljes sokaságként lesznek kezelve.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZÓRÁS2(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Józsi szülinapi zsúrján (lásd fent) levő, azonos korú gyerekek testsúlyainak átlaga az alábbi képlet B16 cellába való írásával kaphatja meg:

=AB.SZÓRÁS2(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Az eredmény az összes azonos korú olyan gyerek testsúlyának szórása, akiknek testsúlya ellenőrzésre került.

AB.SZÓRÁS

Az AB.SZÓRÁS függvény egy adatbázisoszlop keresési feltételnek megfelelő számai alapján kiszámítja egy sokaságból vett minta szórásnégyzetét. A példában található rekordokat a függvény az adatok mintájaként kezeli. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek ebben a példában az összes gyerek keresztmetszetét jelentik. Fontos megjegyezni, hogy ezernél kisebb elemszámú mintából reprezentatív eredmény nem nyerhető.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZÓRÁS(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Ahhoz, hogy megkapja az azonos korú gyerekek testsúlyának szórását a fenti példában (görgessen fel), az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.SZÓRÁS(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. A megjelenő eredmény az összes ilyen korú gyerek testsúlyának szórása.

AB.SZORZAT

Az AB.SZORZAT függvény összeszoroz minden olyan cellát az adattartományban, ahol a cella tartalma megfelel a keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZORZAT(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

A fenti szülinapi zsúros példa esetén (lásd fent) ezt a függvényt nem lehet semmire se használni.

AB.ÁTLAG

Az AB.ÁTLAG függvény kiszámítja az összes sorban (adatbázisrekordban) lévő összes olyan cella (mező) értékének átlagát, amely megfelel a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.ÁTLAG(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Ahhoz, hogy megkapja az azonos korú gyerekek átlagtestsúlyát a fenti példában (görgessen fel), az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.ÁTLAG(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Megjelenik az azonos korú gyerekek testsúlyának átlaga.

AB.MIN

Az AB.MIN függvény megadja a legkisebb értéket az adatbázis azon celláiban (mezőiben), amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.MIN(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Ha szeretné megtudni, ki lakik legközelebb az iskolához a fenti példában (görgessen fel), akkor adja meg a B16 cellában a következő képletet:

=AB.MIN(A1:E10;"Távolság az iskolától";A13:E14)

A 14. sorban, az Osztály alá írjon rendre 1, 2, 3 stb. értékeket. Megjelenik az egyes osztályokra vonatkozó legrövidebb távolság az iskolától.

AB.MAX

Az AB.MAX függvény megadja a legnagyobb értéket az adatbázis azon celláiban (mezőiben), amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.MAX(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Ha szeretné megtudni, hogy ki az osztályonkénti legnehezebb gyerek a fenti példában (görgessen fel), akkor adja meg a B16 cellában a következő képletet:

=AB.MAX(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

Az Osztály alá írjon rendre 1, 2, 3 stb. értékeket. Az osztály számának megadását követően megjelenik az osztály legnehezebb gyerekének testsúlya.

AB.MEZŐ

Az AB.MEZŐ függvény megadja az adatbázis azon hivatkozott cellájának a tartalmát, amelyik megfelel a megadott keresési feltételnek. Hiba esetén a függvény vagy az #ÉRTÉK! értéket (nem talált sort) vagy a Hiba:502 értéket (több mint egy cella) adja vissza.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.MEZŐ(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

A fenti példában meg akarja állapítani, hogy hányadikos az a gyerek, akinek neve az A14-es cellában található. A képletet a B16-os cellába írja be, de ezúttal a képlet kis mértékben eltér az előző példáktól, mivel csak egyetlen oszlop (egyetlen adatbázismező) adható meg adatbázismezőként. Írja be az alábbi képletet:

=AB.MEZŐ(A1:E10;"Osztály";A13:E14)

Írja be a Feri nevet az A14-es cellába, ezt követően megjelenik a 2. Feri másodikos. Ha „Osztály” helyett „Kor”-t ad meg, Feri kora jelenik meg.

Esetleg egyszerűen írja be a 11 értéket a C14-es cellába, majd törölje a sorban található többi bejegyzést. Módosítsa a B16-os cellában található képletet az alábbiak szerint:

=AB.MEZŐ(A1:E10;"Név";A13:E14)

Az osztály helyett a név kerül lekérdezésre. A válasz azonnal megjelenik: Dani az egyetlen 11 éves gyerek.

AB.DARAB2

Az AB.DARAB2 függvény megszámlálja azokat a számokat vagy alfanumerikus értékeket tartalmazó sorokat (rekordokat) egy adatbázisban, amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.DARAB2(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

A fenti példában (lásd fent) megkeresheti, hogy hány gyerek rendelkezik E-vel vagy azt követő betűvel kezdődő névvel. Írja be az =AB.DARAB2(A1:E10;"Név";A13:E14) képletet a B16-os cellába. Törölje a régi keresési feltételeket, majd írja be a >=E képletet a Név alá, az A14-es cellába. Az eredmény 5. Ha ezt követően a 8. sorban Grétára vonatkozó összes számértéket törli, akkor az eredmény 4-re változik. A 8. sor a továbbiakban nem képezi a számítás részét, mivel nem tartalmaz értékeket. A Gréta név szöveg, nem érték. Ne feledje, hogy az adatbázismező paraméternek értékeket tartalmazó oszlopra kell mutatnia.

AB.VAR2

Az AB.VAR2 függvény visszaadja egy adatbázismező minden olyan rekordcellaértéknek a szórásnégyzetét, ahol a rekord megfelel a keresési feltételnek. A példában szereplő rekordokat teljes sokaságként fogja kezelni.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.VAR2(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Józsi szülinapi zsúrján (lásd fent) levő, azonos korú gyerekek testsúlyainak szórásnégyzetét az alábbi képlet B16 cellába való írásával kaphatja meg:

=AB.VAR2(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Megjelenik az összes olyan, adott korú gyerek testsúlyértékének szórásnégyzete, akik részt vesznek Józsi születésnapi zsúrján.

AB.VAR

Az AB.VAR függvény visszaadja egy adatbázismező minden olyan rekordcellájának a szórásnégyzetét, ahol a rekord megfelel a keresési feltételnek. A példában található rekordokat a függvény az adatok mintájaként kezeli. Ezernél kisebb elemszámú mintából reprezentatív eredmény nem nyerhető.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.VAR(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Ahhoz, hogy megkapja az azonos korú gyerekek testsúlyának szórásnégyzetét a fenti példában (görgessen fel), az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.VAR(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Megjelenik az összes, adott korú gyerek súlyértékének szórásnégyzete.

AB.SZUM

Az AB.SZUM függvény a keresési feltételnek megfelelő összes adatbázissor (rekord) celláinak összegét számítja ki.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZUM(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

Ahhoz, hogy megtudja Józsi szülinapi zsúrján (lásd fent) részt vevő másodikos gyerekek lakhelyeinek az iskolától mért összesített távolságát, az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.SZUM(A1:E10;"Távolság az iskolától";A13:E14)

Az Osztály alatt, a 14. sorban adja meg a 2 értéket. Megjelenik az összes második osztályos gyerek iskolától mért távolságának összege (1950).

AB.DARAB

Az AB.DARAB függvény megszámlálja azokat a számokat tartalmazó sorokat (rekordokat) egy adatbázisban, amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.DARAB(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterbe az oszlopot meghatározó cellát írja be, vagy a 0 értéket a teljes adatbázis megadásához. Ez a paraméter nem lehet üres. Ha egy oszlopra az oszlop fejlécének nevével akar hivatkozni, akkor tegye a fejléc nevét idézőjelek közé.

Példa

A fenti példából (görgessen fel) ki akarja deríteni, hogy hány gyereknek kell 600 méternél többet utaznia az iskolába. Az eredmény a B16-os cellában jelenjen meg. Mozgassa a kurzort a B16-os cellába. Írja be az =AB.DARAB(A1:E10;0;A13:E14) képletet a B16-os cellába. A Függvénytündér segítséget nyújt a tartományok bevitelében.

Az adatbázis a kiértékelendő adattartomány, beleértve a fejléceket is: ebben az esetben A1:E10. Az adatbázismező megadja az oszlopot a keresési feltétel számára: ebben az esetben a teljes adatbázis. A keresési_feltétel az a tartomány, ahol keresési paramétereket adhat meg: ebben az esetben A13:E14.

Ha arra kíváncsi, hogy hány másodikos idősebb 7 évesnél, akkor a D14-es cellában törölje a >600 bejegyzést, majd írjon 2 értéket a B14-es cellába az Osztály alá, illetve írjon >7 értéket a C14-es cellába ettől jobbra. Az eredmény: 2. Két 7 évesnél idősebb gyerek jár második osztályba. Mivel mindkét feltétel ugyanabban a sorban található, ezért logikai ÉS operátorral kerülnek összekötésre.


Related Topics

Calc függvények kategória szerint a LibreOffice WikiHelpben