Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Databasefunktioner

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Dette afsnit omhandler funktioner med data arrangeret som én række data for en datapost.

Note.png Kategorien Database må ikke forveksles med en database integreret i LibreOffice. Der er ingen forbindelse mellem en database i LibreOffice og kategorien Database i LibreOffice Calc.

Eksempeldata:

Følgende data benyttes i nogle eksempler på funktionsbeskrivelser:

Området A1:E10 lister børnene, som er inviteret til Joes fødselsdagsfest. De følgende informationer er indtastet for hvert element: kolonne A viser navnet, B klassetrin, så alder i år, afstand til skolen i meter og vægt i kilogram.

A B C D E
1 Navn Klasse Alder Afstand til skole Vægt
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000 42
4 Charles 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frang 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11
12
13 Navn Klasse Alder Afstand til skole Vægt
14 >600
15
16 DTÆL 5

Formlen i celle B16 er =DTÆL(A1:E10; 0; A13:E14)

Databasefunktionsparametre:

Følgende elementer er parameterdefinitionerne for alle databasefunktioner:

Database er celleområdet, som definerer databasen.

Databasefelt specificerer kolonnen, som funktionen opererer på, efter at søgekriteriet fra den første parameter er anvendt, og datarækkerne er valgt. Det er ikke relateret til søgekriteriet selv. Brug tallet 0 for at angive hele dataområdet. For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Søgekriterier er celleområdet, som indeholder søgekriteriet. Hvis du skriver flere kriterier i en række, forbindes de med AND. Hvis du skriver kriteriet i forskellige rækker forbindes de af OR. Tomme celler i søgekriteriet vil blive ignoreret.

Vælg Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn for at definere, hvordan LibreOffice Calc opfører sig, når der søges efter identiske dataposter.

Se også wikisiden om Betinget optælling og summering.

DSTDAFVP

DSTDAFVP beregner standardafvigelsen af en population baseret på alle celler af et dataområde, som passer til søgekriteriet. Dataposterne fra eksemplet bliver behandlet som hele populationen.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DSTDAFVP(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde standardafvigelsen af vægten for alle børn på samme alder ved Joes fødselsdagsfest (rul venligst opad), indtast følgende formel i B16:

=DSTDAFVP(A1:E10;"Vægt";A13:E14)

I række 14, under alder, indtast 7, 8, 9 og så videre, den ene efter den anden. Resultatet er standardafvigelsen for vægten for alle børn på samme alder, hvis vægt blev kontrolleret.

DSTDAFV

DSTDAFV beregner standardafvigelsen af en population baseret på en stikprøve, ved brug af tallene i en databasekolonne som svarer til de givne betingelser. Dataposterne behandles som en stikprøve. Det betyder, at børnene i eksemplet repræsenter alle børn. Bemærk at et repræsentativt resultat ikke skaffes fra en stikprøve på mindre end tusind.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DSTDAFV(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde standardafvigelsen af vægten for alle børn på samme alder i eksemplet (rul venligst opad), indtast følgende formel i B16:

=DSTDAFV(A1:E10;"Vægt";A13:E14)

I række 14, under alder, indtast 7, 8, 9 og så videre, den ene efter den anden. Det viste resultatet er standardafvigelsen for vægten af alle børn på denne alder.

DPRODUKT

DPRODUKT ganger alle celler i et dataområde, hvor celleindholdet opfylder søgekriteriet.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DPRODUKT(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

I fødselsdagsfesteksemplet ovenfor (rul venligst opad), er der ingen meningsfuld anvendelse af denne funktion.

DMIDDEL

DMIDDEL returnerer gennemsnittet af værdierne af alle celler (felter) i alle rækker (databaseposter), som opfylder det angivne søgekriterium.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DMIDDEL(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde den gennemsnitlige vægt af alle børn på samme alder i eksemplet ovenfor (rul venligst opad), indtast følgende formel i B16:

=DMIDDEL(A1:E10;"Vægt";A13:E14)

I række 14, under alder, indtast 7, 8, 9 og så videre, den ene efter den anden. Den gennemsnitlige vægt af alle børn på samme alder vises.

DMIN

DMIN returnerer minimum indhold af en celle (felt) i en database som passer til de specificerede søgekriterier.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DMIN(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde den korteste afstand til skolen for børnene i hver klasse i det foregående eksempel (rul venligst opad), indtast følgende formel i B16:

=DMIN(A1:E10;"Afstand til skole";A13:E14)

I række 14, under klasse, indtast 1, 2, 3 og så videre, den ene efter den anden. Den korteste afstand til skolen for hver klasse vises.

DMAKS

DMAKS returnerer det maksimale indhold af en celle (felt) i en database (alle dataposter) som passer til de specificerede søgekriterier.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DMAKS(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde ud af hvor meget det tungeste barn i hver klasse vejer i det forrige eksempel (rul venligst opad), indtast følgende formel i B16:

=DMAKS(A1:E10;"Vægt";A13:E14)

Under 'Klasse', indtast 1, 2, 3 og så videre, den ene efter den anden. Efter indtastning af klasse vil vægten af det tungeste barn i klassen blive vist.

DHENT

DHENT returnerer indholdet for den refererede celle i en database, som passer til det angivne søgekriterium. I tilfælde af fejl returnerer funktionen enten #VÆRDI!, hvis der ikke blev fundet en række, eller Err502 hvis der blev fundet mere end en enkelt celle.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DHENT(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

I eksemplet ovenfor (rul opad for at se det) ønsker vi at fastslå, hvilken klasse barnet, hvis navn blev indtastet i celle A14, går i. Formlen indtastes i celle B16 og afviger lidt fra de tidligere eksempler, fordi kun en enkelt kolonne (et enkelt databasefelt) kan indtastes som parameteren Databasefelt. Indtast den følgende formel:

=DHENT(A1:E10;"Klasse";A13:E14)

Indtast navnet Frank i A14, og du ser resultatet 2. Frank er i anden klasse. Indtast "alder" i stedet for "klasse" og du vil få vist Franks alder.

Eller indtast kun værdien 11 i celle C14, og slet de andre elementer i denne række. Rediger formlen i B16 som følger:

=DHENT(A1:E10;"Navn";A13:E14)

I stedet for klasse, spørges der efter navnet. Svaret vises med det samme: Daniel er det eneste barn som er 11 år.

DTÆLV (DCOUNTA på engelsk)

DTÆLV tæller antal rækker (dataposter) i en database som passer til de angivne søgekriterier, og som indeholder numeriske eller alfanumeriske værdier.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DTÆLV(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

I eksemplet ovenfor kan du søge på antallet af børn, hvis navn starter med et E eller et bogstav senere end E i alfabetet. Rediger formlen i B16 til DTÆLV( A1:E10; "Navn"; A13:E14). Slet det gamle søgekriterium og indtast >=E under Navn i felt A14. Resultatet er 5. Hvis du nu sletter alle talværdier for Greta i række 8, ændres resultatet til 4. Række 8 indgår ikke længere i antallet, fordi den ikke indeholder nogen værdier. Navnet Greta er en tekst, ikke en værdi. Bemærk at parameteren Databasefelt skal pege på en kolonne, der kan indholde værdier.

DVARIANSP

DVARIANSP beregner variansen af alle celleværdier i et databasefelt i alle dataposter, som opfylder det angivne søgekriterium. Dataposterne fra eksemplet bliver behandlet som en hel population.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DVARIANSP(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde variansen af vægten for alle børn på samme alder ved Joes fødselsdagsfest (se ovenfor), indtast følgende formel i B16:

=DVARIANSP(A1:E10; "Vægt"; A13:E14)

I række 14 skal du under alder indtaste 7, 8, 9 og så videre, den ene efter den anden. Variansen på vægten for alle børn på denne alder, som deltager ved Joes fødselsdagsfest, bliver vist.

DVARIANS

DVARIANS returnerer variansen af alle cellerne for et databasefelt i alle dataposter, som opfylder det angivne søgekriterium. Dataposterne fra eksemplet bliver behandlet som en stikprøve. Et repræsentativt resultat kan ikke skaffes fra en population på mindre end et tusind.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DVARIANS(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde variansen af vægten af alle børn på samme alder af det eksemplet ovenfor (rul venligst opad), indtast følgende formel i B16:

=DVARIANS(A1:E10; "Vægt"; A13:E14)

I række 14, under alder, indtast 7, 8, 9 og så videre, den ene efter den anden. Som resultat ser du variansen af vægten for alle børn på denne alder.

DSUM

DSUM returnerer summen af alle celler i et databasefelt i alle rækker (dataposter) som opfylder det angivne søgekriterium.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DSUM(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

For at finde længden af den kombinerede afstand til skolen for alle børn ved Joes fødselsdagsfest (se ovenfor) som går i anden klasse, indtast følgende formel i B16:

=DSUM(A1:E10;"Afstand til skole";A13:E14)

Indtast 2 i række 14 under klasse. Den viste sum (1950) er den samlede afstand til skole for alle børnene, som går i anden klasse.

DTÆL (DCOUNT på engelsk)

DTÆL tæller det antal rækker (dataposter) i en database som opfylder det angivne søgekriterium og som indeholder numeriske værdier.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

DTÆL(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Som parameteren Databasefelt, kan du indtaste en celle for at angive kolonnen, eller indtaste tallet 0 for hele databasen. Parameteren må ikke være tom. For at referere til en kolonne ved hjælp af kolonneoverskriftens navn skal du placere anførselstegn omkring kolonneoverskriftens navn.

Eksempel

I eksemplet ovenfor ønsker vi at vide, hvor mange børn der har mere end 600 meter til skole. Resultatet skal vises i celle B16. Placer markøren i celle B16. Indtast formlen =DTÆL(A1:E10;0;A13:E14) i B16. Funktionsguiden kan hjælpe dig med at indtaste celleområdet.

Database er området med data, der skal søges i, inklusiv overskrifter: i dette tilfælde A1:E10.Databasefelt angiver kolonnen til søgekriteriet: i dette tilfælde, hele databasen. Søgekriterier er området hvor du kan indtaste søgeparametre: i dette tilfælde, A13:E14.

For at finde ud af hvor mange børn i anden klasse, der er mere end 7 år gamle, kan du slette indtastningen >600 i celle D14 og indtaste 2 i celle B14 under klasse, og indtaste >7 i celle C14 til højre. Resultatet er 2. To børn går i anden klasse og er over 7 år. Da begge kriterier er i den samme række, skal de forbindes med OG.


Related Topics

Calc funktioner efter kategori på LibreOffice WikiHelp