Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Databázové funkce

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Tato sekce se zabývá funkcemi pro práci s daty uspořádanými tak, že každý řádek má význam jednoho záznamu.

Note.png Kategorie Databáze může být zaměňována s databází integrovanou v LibreOffice. Mezi databází v LibreOffice a kategorií Databáze v LibreOffice Calcu ovšem není žádná spojitost.

Ukázková data:

Následující údaje budou použity v některých příkladech a popisech funkcí:

Rozsah A1:E10 obsahuje děti pozvané na Janův narozeninový večírek. V každém záznamu jsou uvedeny tyto informace: jméno (sloupec A), třída (sloupec B), věk (počet roků), vzdálenost od školy v metrech a váha v kilogramech.

A B C D E
1 Název Třída Věk Vzdálenost do školy Váha
2 Aleš 3 9 150 40
3 Běta 4 10 1000 42
4 David 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 František 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Jindřich 3 9 1200 44
10 Irena 2 8 1000 42
11
12
13 Název Třída Věk Vzdálenost do školy Váha
14 >600
15
16 DCOUNT 5

Vzorec v buňce B16 je =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14)

Parametry databázových funkcí:

Následuje definice parametrů pro všechny databázové funkce:

Databáze je rozsah buněk obsahující záznamy databáze.

Pole databáze určuje sloupec, kde funkce pracuje, poté co se aplikují vyhledávací kritéria prvního parametru a řádky dat jsou vybrány. Nevztahuje se k vlastním výběrovým kritériím. Použijte číslo 0 pro specifikaci celého datového rozsahu. Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Kritéria vyhledávání je rozsah buněk obsahující kritéria vyhledávání. Jestliže zapíšete několik kritérií do jednoho řádku, jsou potom spojena pomocí AND (A). Jestliže zapíšete kritéria na různé řádky, budou spojena pomocí OR (NEBO). Prázdné buňky v rozsahu kritérií vyhledávání budou ignorovány.

Volbou Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty určíte, jak se má LibreOffice Calc chovat při vyhledávání stejných položek.

Viz také wiki stránku o podmíněném počítání a sumaci.

DSTDEVP

DSTDEVP vypočítá směrodatnou odchylku ve statistickém souboru založeném na všech buňkách datové oblasti, která odpovídá kritériím vyhledávání. Záznamy v příkladu jsou chápány jako kompletní statistický soubor.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DSTDEVP(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro nalezení směrodatné odchylky váhy všech dětí stejného věku v příkladu výše, vložte následující vzorec do B16:

=DSTDEVP(A1:E10;"Váha";A13:E14)

Na řádku 14 pod 'Věkem' vložte 7, 8, 9, a tak dále jeden za druhým. Výsledkem bude směrodatná odchylka váhy všech dětí v daném věku, jejichž váha byla kontrolována.

DSTDEV

DSTDEV vypočítá směrodatnou odchylku ve statistickém souboru založeném na vzorku, za použití čísel v záznamech databáze, které odpovídají daným podmínkám. Záznamy jsou chápány jako vzorek dat. To znamená, že děti v příkladu reprezentují výběr všech dětí. Reprezentativní výsledek nelze získat ze vzorku menšího než jeden tisíc.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DSTDEV(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro nalezení směrodatné odchylky váhy všech dětí stejného věku v příkladu výše, vložte následující vzorec do B16:

=DSTDEV(A1:E10;"Váha";A13:E14)

Na řádku 14 pod 'Věkem' vložte 7, 8, 9, a tak dále jeden za druhým. Výsledkem bude směrodatná odchylka váhy všech dětí v daném věku.

DPRODUCT

DPRODUCT násobí všechny buňky rozsahu, kde obsah buněk odpovídá kritériím vyhledávání.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DPRODUCT(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

V příkladu narozeninového večírku nahoře nelze tuto funkci smysluplně aplikovat.

DAVERAGE

DAVERAGE vrátí průměr hodnot všech buněk (polí) ve všech řádcích (databázových záznamech), které odpovídají zadaným kritériím vyhledávání.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DAVERAGE(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro nalezení průměrné váhy dětí stejného věku, v příkladu výše, vložte následující vzorec do B16:

=DAVERAGE(A1:E10;"Váha";A13:E14)

Na řádku 14 pod 'Věkem' vložte 7, 8, 9, a tak dále jeden za druhým. Objeví se průměrná váha dětí daného věku.

DMIN

DMIN vrátí minimální obsah buňky (pole) v záznamech databáze, které odpovídají kritériím vyhledávání.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DMIN(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro nalezení nejkratší vzdálenosti od školy pro děti v každé třídě, v příkladu výše, vložte následující vzorec do B16:

=DMIN(A1:E10;"Vzdálenost do školy";A13:E14)

Na řádku 14 pod 'Třídou' vložte 1, 2, 3, a tak dále jednu za druhou. Objeví se nejkratší vzdálenost od školy pro každou třídu.

DMAX

Funkce DMAX vrací nejvyšší hodnotu buňky (položky) v databázi (všechny záznamy), která vyhovuje zadaným kriteriím.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DMAX(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro zjištění, kolik váží nejtěžší dítě v každé třídě v příkladu výše, vložte následující vzorec do B16:

=DMAX(A1:E10;"Váha";A13:E14)

Pod 'Třídou' vložte 1, 2, 3, a tak dále jednu za druhou. Po vložení čísla třídy se objeví váha nejtěžšího dítěte ve třídě.

DGET

Funkce DGET vrací obsah odkazovaných buněk v databázi, které vyhovují zadaným kritériím. V případě chyby funkce vrací buď #VALUE! pokud není řádek nalezen, nebo Err502 je-li nalezena více než jedna buňka.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DGET(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Ve výše uvedeném příkladu chceme určit, jakou třídu navštěvuje dítě, jehož jméno bylo zadáno do buňky A14. Vzorec je zadán do buňky B16 a od předchozích se liší jen nepatrně, protože do Pole databáze může být zadán pouze jeden sloupec (jedna položka databáze). Zadejte následující vzorec:

=DGET(A1:E10;"Třída";A13:E14)

Do buňky A14 zadejte jméno Frank dostanete výsledek 2. Frank chodí do druhé třídy. Místo "Třída" zadejte "Věk" a dostanete Frankův věk.

Dále je možné zadat hodnotu 11 do buňky C14 a odstranit ostatní hodnoty na tomto řádku. Upravte vzorec v buňce B16 následujícím způsobem:

=DGET(A1:E10;"Jméno";A13:E14)

Místo třídy se vyhledá jméno. Výsledek se zobrazí vzápětí: jediným dítětem ve věku 11 let je Daniel.

DCOUNTA

Funkce DCOUNTA vrací počet řádků (záznamů) v databázi, které vyhovují kritériím vyhledávání a obsahují číselné či alfanumerické hodnoty.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DCOUNTA(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

V příkladu výše můžete zjistit počet dětí, jejichž jméno začíná písmenem E nebo jiným v abecedě následujícím písmenem. Upravte vzorec v buňce B16 na =DCOUNTA(A1:E10;"Name";A13:E14). Smažte staré kritérium vyhledávání a zadejte pod Název do pole A14 >=E. Výsledek je 5. Jestliže nyní smažete všechny číselné hodnoty pro Gretu na řádku 8, výsledek se změní na 4. Řádek 8 se už nebude započítávat, protože neobsahuje žádné hodnoty. Jméno Greta je text, ne hodnota. Pamatujte na to, že parametr Pole databáze musí ukazovat na sloupec, který může obsahovat hodnoty.

DVARP

DVARP vypočítá rozptyl všech buněk v poli databáze ve všech záznamech, které odpovídají kritériím vyhledávání. Záznamy v příkladu jsou chápány jako kompletní statistický soubor.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DVARP(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro nalezení rozptylu váhy všech dětí stejného věku v příkladu narozeninového večírku výše, vložte následující vzorec do B16:

=DVARP(A1:E10;"Váha";A13:E14)

Na řádku 14 pod 'Věkem' vložte 7, 8, 9, a tak dále jeden za druhým. Zobrazí se výsledný rozptyl váhy všech dětí v daném věku, které přišli na narozeninový večírek.

DVAR

DVAR vrátí rozptyl všech buněk v poli databáze ve všech záznamech, které odpovídají kritériím vyhledávání. Záznamy v příkladu jsou chápány jako vzorek dat. Reprezentativní výsledek nelze získat ze vzorku menšího než jeden tisíc.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DVAR(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro nalezení rozptylu váhy všech dětí stejného věku v příkladu výše, vložte následující vzorec do B16:

=DVAR(A1:E10;"Váha";A13:E14)

Na řádku 14 pod 'Věkem' vložte 7, 8, 9, a tak dále jeden za druhým. Výsledkem bude rozptyl váhy všech dětí v daném věku.

DSUM

DSUM vrátí součet všech buněk v databázovém poli ve všech řádcích (záznamech), které odpovídají kritériím vyhledávání.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DSUM(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

Pro nalezení celkové vzdálenosti od školy pro všechny děti z druhé třídy na narozeninovém večírku v příkladu výše, vložte následující vzorec do B16:

=DSUM(A1:E10;"Vzdálenost do školy";A13:E14)

Vložte 2 v řádku 14 pod "Třídou". Zobrazí se součet (1950) vzdáleností od školy pro všechny děti z druhé třídy.

DCOUNT

DCOUNT počítá v databázi počet řádků (záznamů), které odpovídají kritériím vyhledávání a obsahují číselné hodnoty.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

DCOUNT(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Do parametru Pole databáze je možné zadat buňku pro určení sloupce, nebo číslo 0 pro celou databázi. Tento parametr nesmí být prázdný. Chcete li se odkazovat na sloupec pomocí jeho jména v hlavičce, zapište jméno v uvozovkách.

Příklad

V příkladu výše chceme vědět, kolik dětí musí chodit do školy dál než 600 metrů. Výsledek by měl být uložen v buňce B16. Nastavte kurzor na buňku B16. Vložte do ní vzorec =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14). Průvodce funkcí vám pomůže vložit rozsahy.

Databáze je rozsah dat, která se mají vyhodnotit, včetně jejich záhlaví: v tomto případě je to A1:E10. Pole databáze určuje sloupec pro kritéria vyhledávání: v tomto případě, celá databáze. Kritéria vyhledávání je rozsah, kde je možné vložit parametry vyhledávání: v tomto případě, A13:E14.

Abyste se dozvěděli, kolik dětí ve druhé třídě je starší než 7 let, smažte údaj >600 v buňce D14 a vložte 2 do buňky B14 pod Třída, a vložte >7 do buňky C14. Výsledek je 2. Dvěma dětem z druhé třídy je více než 7 let. Protože jsou obě kritéria na stejném řádku, jsou spojena pomocí A.


Related Topics

Funkce Calcu podle kategorie na wiki nápovědě LibreOffice