Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Používání zástupných znaků při hledání textu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Zástupné znaky mohou být použity k hledání blíže nespecifikovaného, nebo dokonce neviditelného znaku.

Při hledání a nahrazování textu je možné použít zástupné znaky. Například při zadání "m.j" budou nalezena slova "můj" i "máj".

  1. Vyberte Úpravy - Najít a nahradit.
  2. Pro rozbalení dialogu klepněte na Více voleb.
  3. Zaškrtněte pole Regulární výrazy.
  4. V poli Hledat zadejte hledaný výraz včetně požadovaných zástupných znaků.
  5. Klepněte na Najít nebo Najít vše.

Příklady regulárních výrazů

  1. Zástupný znak pro jeden znak je tečka (.).
  2. Zástupný znak pro žádný nebo více výskytů předchozího znaku je hvězdička (*). Příklad: "123*" najde "12", "123" i "1233".
  3. Zástupné znaky pro žádný nebo více výskytů jakéhokoliv znaku jsou tečka a hvězdička (.*).
  4. Zástupný znak pro konec odstavce je znak dolaru ($). Kombinace zástupných znaků pro začátek odstavce jsou stříška a tečka (^.).
  5. Zástupný znak pro tabulátor je \t.
Note.png Vyhledávání za pomocí regulárních výrazů pracuje pouze uvnitř jednoho odstavce. Pokud chcete vyhledávat za pomoci regulárních výrazů ve více, než jednom odstavci, vyhledávejte v každém odstavci zvlášť.

Related Topics

Seznam zástupných znaků