Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Odebrání zalomení řádků

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Pro odstranění zalomení řádků, která se objevila uvnitř vět, použijte funkci Automatické opravy. Nechtěná zalomení řádků se mohla v dokumentu objevit, pokud jste vkládali text z jiného zdroje.

Note.png Tato funkce Automatických oprav funguje pouze na textu zformátovaném pomocí stylu odstavce "Výchozí".
  1. Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav .
  2. Na záložce Volby se ujistěte, že je zaškrtnuta volba Sloučit jednořádkové odstavce, je-li délka větší než 50%. Pro změnu minimální velikosti v procentech poklepejte na volbu v seznamu a vložte novou hodnotu.
  3. Klepněte na OK.
  4. Vyberte text obsahující zalomení řádků, které si přejete odebrat.
  5. V seznamu Použít styl na liště Formátování zvolte "Výchozí".
  6. Zvolte Formát - Automatické opravy - Použít.

Related Topics

Vypnutí funkce Automatické opravy