Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Imprimeix

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Especifica els paràmetres d'impressió en un text o en un document HTML.

Trieu Eines - Opcions - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Impressió

Note.png Els paràmetres d'impressió definits en aquesta pestanya s'apliquen a totes les feines d'impressió posteriors, fins que els torneu a canviar. Si voleu canviar els paràmetres només per a la feina actual, utilitzeu el diàleg Fitxer - Imprimeix

Continguts

Especifica quin contingut del document cal imprimir.

Pictures and objects

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

Form controls

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

Page background

Especifica si cal incloure els colors i els objectes que s'insereixen al fons de la pàgina (Format - Pàgina - Fons) al document imprès.

Imprimeix en negre

Specifies whether to always print text in black.

Text amagat

Habiliteu aquesta opció per imprimir el text que es marca com a amagat. S'imprimeix el text amagat següent: el text formatat com a amagat a Format - Caràcter - Efectes de lletra - Amagat, i els camps de text Text amagat i paràgrafs amagats.

Espai reservat per a text

Habiliteu aquesta opció per imprimir espais reservats per a text. Inhabiliteu aquesta opció per deixar en blanc els espais reservats per a text a la impressió. Els espais reservats per a text són camps.

Pàgines

Defineix l'ordre d'impressió per als documents de l'LibreOffice Writer amb diverses pàgines.

Pàgines de l'esquerra (no per a documents HTML)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

Pàgines de la dreta (no per a documents HTML)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

Fullet

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

Si imprimiu un document vertical en una pàgina horitzontal, dos costats oposats d'un fullet s'imprimiran l'un al costat de l'altre. Si teniu una impressora amb capacitat d'impressió a doble cara, podeu crear un fullet des del document sense haver d'intercalar les pàgines més tard. Si la vostra impressora només disposa d'impressió a una cara, podeu aconseguir aquest efecte imprimint en primer lloc els anversos amb l'opció "Anversos / pàgines de la dreta / pàgines senars" activada, tornant a introduir tota la pila de paper a la impressora i imprimint tots els reversos amb l'opció "Reversos / pàgines de l'esquerra / pàgines parelles" activada.

Comentaris

Especifica si s'han d'imprimir els comentaris del document.

Altres

Imprimeix les pàgines en blanc que s'han inserit automàticament

Si s'habilita aquesta opció, s'imprimeixen les pàgines buides inserides automàticament. Aquesta opció és recomanable si imprimiu a doble cara. Per exemple, en un llibre es pot haver definit un estil de paràgraf "capítol" que comenci sempre amb una pàgina senar. Si el capítol anterior acaba en una pàgina senar, LibreOffice inserirà una pàgina buida amb numeració parella. Aquesta opció controla si cal imprimir aquesta pàgina parella o no.

Safata de paper segons els paràmetres de la impressora

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

Fax

Si heu instal·lat programari de fax al vostre ordinador i voleu enviar el fax directament des del document de text, seleccioneu la màquina de fax desitjada.


Related Topics

Impressió d'un fullet