Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Text till kolumner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Öppnar dialogrutan Text till kolumner, där du anger inställningarna för att expandera innehållet i de markerade cellerna till flera celler.

Välj Data - Text till kolumner

Så här expanderar du cellinnehållet till flera celler

Du kan expandera celler som innehåller kommaavgränsade värden (CSV) till flera celler i samma rad.

Till exempel innehåller cellen A1 de kommaavgränsade värdena 1,2,3,4 och cellen A2 innehåller texten A,B,C,D.

  1. Markera den eller de celler du vill expandera.
  2. Välj Data - Text till kolumner.

    Dialogrutan Text till kolumner visas.
  3. Välj delningsalternativ. Förhandsgranskningen visar hur det aktuella cellinnehållet omvandlas till flera celler.

Du kan välja en fast bredd och sedan klicka på linjalen i förhandsgranskningen för att ange cellavgränsningspositioner.

Du kan välja eller ange avgränsningstecken för att definiera positionerna för brytpunkterna. Avgränsningstecknen tas bort från det resulterande cellinnehållet.

I exemplet väljer du komma som avgränsningstecken. Cellerna A1 och A2 expanderas till fyra kolumner var. A1 innehåller 1, B1 innehåller 2, o.s.v.


Related Topics

Öppna och spara Text CSV-filer

Importera och exportera CSV-textfiler med formler