Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Besedilo v stolpce

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Odpre pogovorno okno Besedilo v stolpce, kjer vnesete nastavitve za razširjanje vsebine izbranih celic na več celic.

Izberite Podatki - Besedilo v stolpce

Razširjanje vsebine celic v več celic

Celice, ki vsebujejo z vejico ločene vrednosti (CSV), lahko razširite v več celic v isti vrstici.

Primer: celica A1 vsebuje z vejico ločene vrednosti 1,2,3,4, celica A2 pa besedilo A,B,C,Č.

  1. Izberite celico ali celice, ki jih želite razširiti.
  2. Izberite Podatki - Besedilo v stolpce.

    Odpre se pogovorno okno Besedilo v stolpce.
  3. Izberite možnosti ločila. Predogled prikaže, kako bo vsebina trenutne celice preoblikovana v več celic.

Izberete lahko fiksno širino, nato kliknite ravnilo v predogledu, da nastavite položaje delitve celic.

Izberete ali vnesete lahko ločila, ki določajo mesta preloma. Ločila so odstranjena iz vsebine nastalih celic.

V primeru je za ločilo izbrana vejica. Celici A1 in B1 bosta razširjeni v štiri stolpce. A1 bo vsebovala 1, B1 bo vsebovala 2, itn.


Related Topics

Odpiranje in shranjevanje datotek z besedilom CSV

Uvažanje in izvažanje datotek z besedilom CSV s formulami