Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tekst naar kolommen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Opent het dialoogvenster Tekst naar kolommen, waar u instellingen invoert om de inhoud van geselecteerde cellen uit te breiden naar meerdere cellen.

Kies Gegevens - Tekst naar kolommen

Celinhoud uitbreiden naar meerdere cellen

U kunt cellen die kommagescheiden waarden (CSV) bevatten uitbreiden naar meerdere cellen in dezelfde rij.

Bijvoorbeeld: cel A1 bevat de kommagescheiden waarden 1,2,3,4 en cel A2 bevat de tekst A,B,C,D.

  1. Selecteer de cel of cellen die u wilt uitbreiden.
  2. Kies Gegevens - Tekst naar kolommen.

    U ziet het dialoogvenster Tekst naar kolommen.
  3. Selecteer de scheidingsopties. Het voorbeeld toont hoe de huidige celinhoud zal worden overgebracht naar meerdere cellen.

U kunt een vaste breedte selecteren en dan op de liniaal in het voorbeeld klikken om de afbreekposities in te stellen.

U kunt scheidingstekens selecteren of invoeren om de afbreekposities te definiëren. De scheidingstekens worden uit de resulterende celinhoud verwijderd.

In het voorbeeld selecteert u de komma als scheidingsteken. Cellen A1 en A2 zullen worden uitgebreid naar vier kolommen elk. A1 bevat 1, B1 bevat 2, enzovoort.


Related Topics

CSV-tekstbestanden openen en opslaan

Tekst-/csv-bestanden importeren en exporteren