Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Text do sloupců

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Otevře dialog Text do sloupců, ve kterém určíte, jak se obsah vybraných buněk převede na více buněk.

Zvolte Data - Text do sloupců

Jak rozšířit obsah buňky do více buněk

Nyní můžete rozšířit buňky, které obsahují hodnoty oddělené čárkami (CSV), na více buněk ve stejném řádku.

Příklad: obsah buňky A1 je 1,2,3,4 a buňka B1 obsahuje text A,B,C,D.

  1. Označte buňku nebo buňky, které chcete rozšířit.
  2. Zvolte Data - Text do sloupců.

    Zobrazí se dialog Text do sloupců.
  3. Nastavte volby oddělovačů. Náhled zobrazuje, jak se obsah aktuální buňky změní do více buněk.

Můžete zvolit pevnou šířku a poté klepnutím na pravítko v náhledu nastavit šířky.

Řetězec můžete rozdělit podle znaku oddělovače, ten můžete vybrat nebo zadat. Znaky oddělovače se z výsledných buněk odstraní.

V uvedeném příkladu vyberte čárku jako znak oddělovače. Buňka A1 a A2 budou každá rozdělena do čtyř sloupců. A1 obsahuje 1, B1 obsahuje 2, a tak dále.


Related Topics

Otevírání a ukládání textových CSV souborů

Import a export CSV souborů se vzorci