Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Znajdowanie i zamiana w programie Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

W arkuszach kalkulacyjnych można znaleźć słowa, formuły i style. Nawigator pozwala przechodzić pomiędzy wynikami, a także zaznaczyć jednocześnie wszystkie zgodne komórki, a następnie zastosować inny format lub zamienić zawartość jednej komórki zawartością innej komórki.

Okno dialogowe Znajdź i zamień

Komórki mogą także zawierać tekst lub liczby wprowadzane bezpośrednio, tak jak w dokumencie tekstowym. Jednak komórki mogą także zawierać tekst i liczby będące wynikiem obliczeń. Na przykład, jeśli komórka zawiera formułę =1+2, wyświetlanym wynikiem będzie 3. Należy zdecydować, czy wyszukiwana będzie liczba 1 lub 2, czy też liczba 3.

Aby odnaleźć formuły lub wartości

W oknie dialogowym Znajdź i zamień można określić, czy mają być wyszukiwane części formuły, czy wyniki obliczeń.

  1. Aby wyświetlić okno dialogowe, Znajdź i zamień, wybierz Edycja - Znajdź i zamień.
  2. Aby rozszerzyć okno dialogowe, kliknij Więcej opcji.
  3. W polu listy Szukaj w zaznacz "Formuły" lub "Wartości".

Zaznaczając "Formuły", można odnaleźć wszystkie części formuł.

Zaznaczając "Wartości", można odnaleźć wyniki obliczeń.

Note.png Zawartość komórki można formatować na różne sposoby. Na przykład liczby można sformatować jako walutę, aby były wyświetlane z symbolem waluty. Symbol waluty będzie wyświetlany w komórce, ale nie będzie można go wyszukiwać.

Znajdowanie tekstu

  1. Aby wyświetlić okno dialogowe, Znajdź i zamień, wybierz Edycja - Znajdź i zamień.
  2. W polu tekstowym Szukaj wprowadź wyszukiwany tekst.
  3. Kliknij Znajdź lub Znajdź wszystko.

Po kliknięciu przycisku Znajdź, program Calc zaznaczy pierwszą komórkę zawierającą wyszukiwany tekst. Tekst można wyświetlić i edytować, a następnie ponowne kliknąć przycisk Znajdź, aby przejść do kolejnej odnalezionej komórki.

  1. Po zamknięciu okna dialogowego możesz nacisnąć kombinację klawiszy (Ctrl + Shift + F), aby odnaleźć następną komórkę bez konieczności ponownego otwierania okna dialogowego.
  2. Domyślnie program Calc przeszukuje bieżący arkusz. Aby przeszukiwać wszystkie arkusze dokumentu, kliknij Więcej opcji, a następnie włącz opcję Wyszukaj we wszystkich arkuszach.

Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko, program Calc zaznaczy wszystkie komórki zawierającą wprowadzony tekst. Teraz można na przykład we wszystkich odnalezionych komórkach ustawić format czcionki pogrubionej lub zastosować określony styl komórki do wszystkich komórek jednocześnie.

Nawigator

  1. Aby wyświetlić okno Nawigatora, wybierz polecenie Widok - Nawigator.

Nawigator jest podstawowym narzędziem służącym do wyszukiwania obiektów.

Przy pomocy Nawigatora można wstawiać obiekty i łącza w obrębie tego samego dokumentu lub z innych otwartych dokumentów.


Related Topics

Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

Lista wyrażeń regularnych

Znajdowanie i zamiana w programie Writer