Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Zoeken en vervangen in Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

In werkbladdocumenten kunt u naar woorden, formules en opmaakprofielen zoeken. U kunt tussen resultaten navigeren, of alle overeenkomende cellen tegelijk markeren en er vervolgens een andere opmaak op toepassen of de celinhoud met andere inhoud vervangen.

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen

Cellen kunnen tekst of getallen bevatten die direct als tekst in een tekstdocument zijn ingevoerd. Ze kunnen echter ook tekst of getallen bevatten als het resultaat van een berekening. Als een cel bijvoorbeeld de formule =1+2 bevat, wordt als resultaat 3 weergegeven. U bepaalt of u naar 1 respectievelijk 2, of naar 3 zoekt.

Zo zoekt u naar formules of waarden:

U kunt in het dialoogvenster Zoeken en vervangen aangeven of er naar de delen van een formule of de resultaten van een berekening gezocht moet worden.

  1. Kies Bewerken - Zoeken en vervangen om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.
  2. Klik op Meer opties om het dialoogvenster uit te breiden.
  3. Selecteer 'Formules' of 'Waarden' in de keuzelijst Zoeken in.

Met 'Formules' vindt u alle delen van de formules.

Met 'Waarden' vindt u alle resultaten van de berekeningen.

Note.png Celinhoud kan op verschillende manieren opgemaakt worden. Zo kan een getal als valuta opgemaakt worden en weergegeven worden met een valutasymbool. U ziet het valutasymbool in de cel, maar u kunt er niet naar zoeken.

Tekst zoeken

  1. Kies Bewerken - Zoeken en vervangen om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.
  2. Voer de te zoeken tekst in het tekstvak Zoeken naar in.
  3. Klik op Zoeken of Alles zoeken.

Wanneer u op Zoeken klikt, selecteert Calc de volgende cel die uw tekst bevat. U kunt de tekst bekijken en bewerken. Klik vervolgens opnieuw op Zoeken om naar de volgende gevonden cel te gaan.

  1. Als u het dialoogvenster afsloot, kunt u op de toetscombinatie (Ctrl+Shift+F) drukken om de volgende cel te zoeken, zonder het dialoogvenster te openen.
  2. Calc doorzoekt standaard het huidige blad. Klik op Meer opties, en schakel dan In alle bladen zoeken in om alle bladen in het document te doorzoeken.

Wanneer u op Alles zoeken klikt, selecteert Calc alle cellen waarin uw item voorkomt. U kunt nu bijvoorbeeld alle gevonden cellen vet maken, of op alle cellen tegelijk een celopmaakprofiel toepassen.

De Navigator

  1. Kies Beeld - Navigator om het venster Navigator te openen.

De Navigator is het belangrijkste gereedschap voor het zoeken naar en selecteren van objecten.

Gebruik de Navigator om objecten en koppelingen binnen hetzelfde document of uit andere open documenten in te voegen.


Related Topics

Jokertekens gebruiken om te zoeken in tekst

Lijst met reguliere expressies

Zoeken en vervangen in Writer